logo

Update tính năng mới ngày 13/05/2020

admin | 13-05-2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật biến thân 5 sao: Giáp Chiến Địa

  • Cập nhật thú cưỡi vàng: Cánh Mạch Xung

  • Cập nhật cánh bậc 11: Cánh Quỷ Khấp

I. Cập nhật Biến Thân, Thú Cưỡi, Cánh

1. Biến Thân

2. Thú Cưỡi

3. Cánh

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ