logo

Hướng dẫn tăng cấp Nộ Dực và Linh Thú

admin | 25-06-2018

 

TĂNG CẤP NỘ DỰC

Tăng cấp nộ dực tiêu tốn: Cuồng nộ hồn

Mỗi 5 cấp độ sẽ kích hoạt chỉ số ẩn của nộ dực

Cuồng nộ hồn là nguyên liệu cần thiết để thăng cấp nộ dực

Hãy nhớ rằng chỉ số của những nộ dực luôn được cộng dồn nên hãy tâng cấp vừa phải cho cả những nộ dực không dùng đến nhé!

TĂNG CẤP LINH THÚ

Sử Dụng luyện thú thạch để tăng cấp Linh Thú giúp cộng thêm chỉ số cho nhân vật

Luyện thú thạch có thể tìm thấy trong cửa hàng dã hồn, phó bản tài nguyên

 
 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ