logo

Hướng dẫn sử dụng code

admin | 27-09-2018

Hướng dẫn sử dụng code

Lưu ý : Level 8 mở tính năng "Lợi Ích" mới có thể sử dụng code.

  • Bước 1: Màn hình chính của game, chọn mục “Lợi ích”.

  • Bước 2: Chọn mục “Gift Code”

  • Bước 3: Nhập mã code vào ô, sau đó chọn mục “Đổi quà”.

  • Bước 4: Sau khi chọn “Đổi quà”, phần thưởng trong code sẽ được trả về hộp thư.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ