logo

Hướng dẫn cách sử dụng trang bị

admin | 25-06-2018

Trang Bị

Đây là những vật phẩm gắn liền với người chơi giúp tăng chỉ số cho nhân vật

Ngoài thời trang, trang bị cũng là một ngoại trang hiện thị ra bên ngoài

Hiện tại trang bị đang có 11 bậc với chỉ số tăng dần và ngoại hình cũng đẹp mắt hơn

Khi trang bị tất cả trang bị cùng bật sẽ kích hoạt chỉ số thêm

Cường Hóa Trang Bị

Cường hóa là con đường tăng sức chiến đấu hiệu quả, khi cường hóa nên thực hiện đồng đều để kích hoạt chỉ sổ thêm

Chọn vào biểu tượng trong hình để tham gia cường hóa

Cường hóa trang bị giúp tăng cao chỉ số của trang bị

Cấp độ nhân vật giới hạn đẳng cấp cường hóa

Cường hóa tiêu tốn: Vàng

Cường hóa tất cả đạt cấp nhất định sẽ được thưởng thêm chỉ số.

Dung Hợp Trang Bị

Trang bị bậc cao luôn mạnh và ngoại hình ngầu hơn trang bị bậc thấp. Một trong những cách giúp người chơi có được trang bị bậc cao là Dung Hợp Trang Bị

Tích lũy những mảnh trang bị cấp thấp, vàng, vảy rồng hoặc long hồn và vận dụng dung hợp để tạo nên những trang bị cấp cao hơn

Trang bị cấp cao khi thay thế vào sẽ giữ nguyên tất cả chỉ số cường hóa, tinh luyện, thăng tinh… và cả đá quý của trang bị trước đó

Dung hợp trang bị tiêu tốn: Trang bị cấp thấp, vàng, vảy rồng hoặc long hồn

Khảm

Mở khóa cấp 36

Mỗi trang bị có thể khảm được 4 viên đá quý gồm 2 loại khác nhau

Có thể dùng vàng để trích xuất đá quý cấp thấp ra và thay đá quý cấp cao vào một cách dễ dàng

Có thể dễ dàng dùng vàng trích xuất đá quý cấp thấp để khảm lại đá quý cấp cao

Khảm đá quý tiêu tốn: Đá quý và vàng

Dung Hợp Đá Qúy

Hiện đá quý có 12 cấp bậc tăng dần sức mạnh từ cấp 1 tới 12. Người chơi có thể gom đá quý cấp thấp cùng loại để dung hợp lên cao

Dung hợp đá quý tiêu tốn: Đá quý cấp thấp hơn và vàng

Rèn Lại

Mở khóa cấp 33

Mỗi trang bị có 3 chỉ số riêng, rèn lại sẽ làm tăng 3 chỉ số một cách ngẫu nhiên

Rèn lại tiêu tốn: vàng và rèn thạch

Có thể chọn rèn nhanh bằng cách chọn rèn x10 và x100

Vip 5 có thể mở Rèn Lại Tối Cao giúp tăng mạnh chỉ số

Rèn thạch có thể mua được tại cửa hàng kim cương, hắc diện thạch hoặc kiếm được trong thủ thành…

Thần khí

Mở khóa cấp 34

Giúp gia tăng lực chiến nhận vật một cách mạnh

Nâng cấp thần binh cần : Ma ấn (M), Ma ấn (HW), Ma ấn (A)

Có 5 thần binh : đạt đủ yêu cầu sẽ kích hoạt được

 

 

 

 

Thăng Tinh

Mở khóa cấp 11

Sử dụng nguyên liệu gồm: Vàng và thăng tinh thạch để thăng tinh trang bị giúp tăng chỉ số. Mỗi 5 cấp thăng tinh sẽ kích hoạt thuộc tính tăng cường

Thăng tinh tiêu tốn: Thăng tinh thạch và vàng

Trang bị thăng tinh 5 sao:

Khi thăng tinh tất cả trang bị đạt mốc nhất định sẽ thưởng thêm chỉ số

Tinh Luyện

Mở khóa cấp 11

Tinh luyện trang bị giúp tăng chỉ số

Mỗi 5 cấp tinh luyện sẽ kích hoạt thuộc tính tăng cường

Tinh luyện tiêu tốn: Bản vẽ, luyện thạch và vàng

Bản vẽ và luyện thạch có thể mua tại cửa hàng Ma Tinh hoặc càn quét cốt truyện rơi ra

Mẹo nhỏ: nên mua luyện thạch thêm trong cửa hàng ma tinh để phòng trường hợp dư bản vẽ nhưng thiếu luyện thạch. Người chơi cũng có thể phân giải những bản vẽ không sử dụng để kiếm lại điểm ma tinh

Khi tinh luyện tất cả trang bị đạt mốc nhất định sẽ thưởng thêm chỉ số

 

 

 

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ