logo

Update tính năng mới ngày 9/4/2019

admin | 03-04-2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

► Cập nhật tính năng “Viễn Chinh”

► Cập nhật tính năng “Thánh Vực”

I. Viễn Chinh

- Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên

- Màn hình chính -> đối kháng -> thám hiểm

- Mỗi ngày có thể đặt lại 1 lần tiến trình thám hiểm vào 00h00. Thám hiểm sẽ khởi động lại sau khi đặt lại.

- Khi vào tính năng người chơi phải lựa cấp độ khó trước khi thách đấu. Người chơi không thể thay đồi cấp độ khó sau khi lựa chọn. Độ khó càng cao, phần thưởng nhận được càng cao. sau khi chọn độ khó thì chọn ‘Xác nhận”

- Người bắt đầu vào đánh ải.

- Khi vào ải thì người chơi tăng lực cho từng màn mỗi lần và các hiệu ứng sẽ được cộng dồn trong lúc qua màn. Chọn “Xác nhận”

- Mỗi người chơi có 10 lần thách đấu với đối thủ, sau mỗi lực thách đấu sinh lực của đối thủ sẽ không được bổ sung thêm, vì vậy nếu đối thủ quá mạnh người chơi có thể liên tục thách đấu đến khi đối thủ hết HP.

- Sau khi chiến thắng thách đấu, người co thể nhận phần thường từ rương. Nhận miễn phí 1 lần và 2 lần dùng kim cương. Phần thưởng chính là “Hồng thạch” dùng để mua các vật phẩm trong shop.

- Sau khi vượt qua màn thám hiểm, số lần thám hiểm sẽ được chuyển thành số lần lượt chơi miễn phí để mở rương màn 6.

- Người chơi cấp độ 90 vượt qua màn 6 ở bất kì độ khó nào vẫn còn lại 4 lượt chơi sẽ mở khóa chức năng càn quét thảm hiểm (Vượt qua 6 màn ko chết màn nào).

- Sau mỗi lần đặt lại, độ khó tương ứng có thẻ là đã càn quét, sau khi càn quét, bạn sẽ nhận 4 lần mở bất cứ rương nào.

- Nếu không càn quét ngay lập túc bạn phải bắt đầu lại từ màn 1, chỉ có thể dùng càn quét sau khi thiết lập.

- Của hàng trong tính năng bán các vật phẩm người chơi phải dùng hồng thạch để mua các vật phẩm.

II. Thánh vực

► Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên

► Màn hình chính -> thánh vực

- Người chơi có thể mua các mảnh thánh vật để kích hoạt. Các mảnh của thánh vật có loại có bán trong cửa hàng của tính năng “Viễn chinh” hoặc tham dự event mà có.

Sau khi kích hoạt người chơi có thể nâng cấp cho thánh vật đó, người chơi dùng item “Uy nghiêm” để tăng cấp. Cứ mỗi 5 cấp sẽ được bonus thêm sức mạnh. Chọn mục “Tăng cấp”

Người chơi tăng hạng cho thánh vật đó bằng cách dùng mảnh của thánh vật đó để thăng hạng, cứ 5 hạng là được mở thêm bonus sức mạnh cho nhân vật. chọn mục “tăng cường”

- Tính năng tinh luyện chỉ số sức mạnh của các chỉ số tăng hạng. Có thể tinh luyện 1 hoặc 4 lần cùng lúc, dùng item “Hổ phách” để tinh luyện thuộc tính. Khi 1 chỉ số muốn giữ không muốn thay đổi người chơi có thể khóa lại thì chỉ số đó được giữ lại còn chỉ số còn lại thay đổi. Chọn mục “tinh luyện”, khi chọn được chỉ số cao thì chọn “Lưu”.

Tính năng tăng sức mạnh % cho thánh vật đó. Người chơi cần tăng hạng 2 mới có thể bái vọng được. Chọn mục “Bái vọng”

Muốn trang bị được thánh vật đó thì cần bái vọng theo đúng màn yêu của tính năng “Bái vọng”. mỗi thánh vật cần màn bái vọng khác nhau.

Lưu ý: tất cả các thánh vật đều cộng chỉ số dồn cho nhau.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ