logo

Update tính năng mới ngày 28/7

admin | 28-07-2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật thiên dực tím:  Cánh Ám Hỏa
  • Cập nhật thú cưỡi: Liệt Hỏa Kỵ
  • Cập nhật linh thú vàng: Sold Bay Lượn
  • Cập nhật nộ dực bậc 12: Cánh Long Cương

Cánh Ám Hỏa

Liệt Hỏa Kỵ

Sold Bay Lượn

Cánh Long Cương

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ