logo

Update tính năng mới ngày 28/05/2020

admin | 28-05-2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Đấu Trường Thẻ”

 • Cập nhật pet vàng: Hàn Nghịch

 • Cập nhật thú cưỡi vàng: Cá Chép Vàng

 • Cập nhật cánh bậc 12: Cánh Ngạo Ưng

I. Đấu trường thẻ

1. Giới thiệu

 • Thời gian: 00h00 1/6/2020 -> 23h59 14/6/2020

 • Thời gian báo danh: 00h00 1/6/2020 -> 23h59 3/6/2020

 • Thời gian tham gia đua top: 00h00 4/6/2020 -> 23h59 14/6/2020

 • Màn hình chính -> Đấu trường thẻ

2. Quy tắc

 • Bày trận: Người chơi cần bày trận hình cờ thú ảo của mình trước. Người chơi có thể đặt cờ thú ảo lên điểm bất kì trên bàn. Mỗi trận hình người chơi bày tối ta 5 thẻ cờ thú ảo.

 • Người phải kích hoạt thú ở tính năng “Cờ thú ảo cuồng bạo” Thì dùng các con thú để bày trận chiến đấu. Người chơi ít nhất phải có 1 con thú thì mới bày trận được.

 • Người chơi có 3 trận hình, tùy thuộc người chơi sắp xếp. sau khi  xấp xếp xong thì chọn “Lưu”.

 • Đăng ký: Khi bắt đầu đấu trường người chơi có 2 ngày đăng ký tham gia, người chơi không đăng ký thì không thể tham gia. Chọn mục “Đăng ký”, ai đang ký rồi sẽ hiện “Đã Đăng Ký”

 • Chiến đấu: Khi bắt đầu chiến đấu mỗi người chơi có 1000 điểm. thắng sẽ tăng điểm thua sẽ trừ điểm.

 • Khi người chơi thắng sẽ được thêm điểm, thua sẽ trừ điểm và người bị đánh thắng sẽ cộng điểm thua sẽ trừ điểm.

 • Người chơi khi đánh sẽ tăng năng lượng sẽ tự dùng skill thứ tự từ trái sang phải. và các skill được kích hoạt thẻ thần trong tính năng “Cờ thú ảo cuồng bạo”.

 • Khi người chơi dùng hết lượt miễn phí thì người chơi có thể mua thêm lượt bằng các mua vật phẩm “Vé đấu ảo thú” giá 100kc/cái.

 • Xếp hạng: Căng cứ vào điểm mà sẽ tính xếp hạng.

 • Quà: 

 • Gồm có 2 phần quà:

 • Quà hằng ngày: Mỗi ngày căn cứ vào điểm để xếp hạng người chơi để phát thưởng thứ hạng. Mỗi ngày 23h55 sẽ phát thưởng hằng ngày trong thời giam tham gia đua top.

 • Quà tổng kết: Sau khi kết thúc dựa vào điểm xếp hạng. 23h55 ngày cuối sự kiện sẽ tổng kết và phát thưởng.

 • Khi người chơi tham gia thi đấu, nhận thưởng ngày, thưởng tổng kết thì sẽ nhận “Đá thú ảo”. Vật phẩm để người chơi dùng mua vật phẩm trong shop tính năng.

II. Cập nhật Pet, Thú Cưỡi, Cánh

1. Pet

2. Thú Cưỡi

3. Cánh

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ