logo

Update sự kiện Trứng Vàng ngày 1/7/2020

admin | 01-07-2020

I. Quy Tắc:

 • Thời gian: 00h00 1/7/2020 -> 23h59 5/7/2020

 • Yêu cầu từ level 5 trở lên

 • Server sau 12 ngày mở server

 • Sự kiện liên server được chia làm 4 cụm sau:

 • Cụm A: S1 -> S30

 • Cụm B: S31 -> S57

 • Cụm C: S58 -> S82

 • Cụm D: S83 -> S110

II. Sự kiện “Trứng Vàng”

 • Màn hình chính -> Trứng Sắc Màu

Sự kiện gồm 4 phần: Thợ săn tiền thưởng, cửa hàng tiêu trả lễ, Trứng Vàng, Ghép hình vui vẻ.

1. Thợ Săn Tiền Thưởng

 • Thời gian sự kiện: 1/7/2020 -> 4/7/2020

 • Có 2 mục tấn công: Tấn công x1 tốn 100 kim cương, tấn công x10 tốn 900 kim cương rẻ hơn 100 kim cương so vs bấm 10 lần tấn công x1.

 • Khi tấn công x1 thì sẽ nhận được vật phẩm ngẫuu nhiên và nhận 100 điểm săn quái vật. Tấn công x10 thì sẽ nhận được 10 lần vật phẩm ngẫu nhiên và nhận 1000 điểm săn quái vật. Người chơi bấm vào mục “Xem trước” để biết chi tiết phần thưởng có thể nhận.

 • Gồm có 3 phần chính: Cửa hàng, Phần thưởng máy chủ, Phần thưởng hằng ngày.

 • Phần thưởng hằng ngày: Đánh số lần nhất định sẽ được nhận phần thưởng tương ứng số lần đánh. Mỗi ngày 24h sẽ reset số lần đánh

 • Phần thưởng máy chủ: server sẽ theo dõi tất cả số lượng tiêt diệt quái vật (của tất cả người chơi trên cùng server đó) cho 5 cấp độ đầu tiên của quái vật. mọi người chơi giết quái thú ở cùng cấp độ tương ứng  đạt tới số lần nhất định có thể nhận phần thưởng máy chủ cho cấp độ đó.

 • Cửa hàng: cửa hàng này dùng điểm săn quái đề mua vật phẩm.

 • Lưu ý: Người chơi nên dùng hết điểm săn quái thú trước khi kết thúc sự kiện. khi sự kiện kết thúc điểm sẽ bị thu hồi.

2. Cửa hàng tiêu trả lễ

 • Thời gian sự kiện: 1/7/2020-> 4/7/2020

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tiêu 1 kim cương sẽ nhận 1 xu thưởng. Xu thưởng dùng sẽ đổi các vật phẩm trong sự kiện. Giới hạn mua mỗi ngày sẽ được làm mới. Kết thúc sự kiện xu thưởng sẽ bị thu hồi.

 • Gồm có 4 shop:

 • Linh Thú:

 • Nộ Dực:

 • Vật Liệu:

 • Trân Phẩm:

3. Trứng Vàng

 • Thời gian sự kiện: 00h00 1/7/2020 -> 23h59 5/7/2020

 • Thời gian đua top hằng ngày: 00h00 -> 23h50 mỗi ngày từ 1/7/2020 -> 4 /7/2020. 23h55 người chơi sẽ nhận được phần thưởng phát qua thư. Trong thời gian 23h50 -> 00h00 người chơi không thể đập trứng, không tích điểm.

 • Ngày 5/7/2020 chỉ là ngày người chơi đổi thưởng, không thể đua top.

Hướng dẫn tham gia:

 • Mỗi ngày người chơi có thể đập 20 trứng bạc. Đập 1 lần/50 kim cương nhận 50 điểm trong xếp hạng và 50 xu trứng, đập 10 lần/450 kim cương nhận 500 điểm trong xếp hạng và 500 xu trứng. Khi đập hết 20 trứng bạc người chơi có thể nhận “Phiếu quà linh thú”.

 • Đập trứng vàng không giới hạn số lần đập. Đập 1 lần/100 kim cương nhận 100 điểm trong xếp hạng và 100 xu trứng, đập 10 lần/950 kim cương nhận 1000 điểm trong xếp hạng và 1000 xu trứng. 

 • Phần thưởng: Trong thời gian sự kiện, người chơi đập trứng đạt số điểm nhất định sẽ nhận phần thưởng.

 • Xếp hạng hằng ngày: Người chơi có được điểm thông qua đập trứng để xếp hạng và tổng kết vào 23h50 mỗi ngày. Phần thưởng chính là “Mảnh phiếu quà thú cưỡi đỏ”. Phần thưởng sẽ phát qua thư vào 23h55.

 • Siêu Phần thưởng: Người chơi đạt 50000 điểm và nằm trong top 500 có thể nhận siêu phần thưởng. Phần thưởng sẽ phát qua thư vào 23h55. Phần thưởng chính là “Mãnh cánh bậc 12 Cuồng nộ”“Hộp bảo vật 1 sao”.

 • Cửa Hàng: Người chơi có được xu trứng từ việc đập trứng có thể vào cửa hàng mua các vật phẩm cực kì giá trị. Cửa hàng gồm 6 phần.

 • Đề Cử:

 • Vật Liệu:

 • Có Hạn:

 • Linh Thú:

 • Nộ Dực:

 • Thú Cưỡi:

Trong shop gồm có siêu phần thưởng dành cho người chơi như sau:

 • Mảnh pet vàng: Hydra, Annihilus, Phiếu quà linh thú đỏ và cam.

 • Cách nguyện liệu cho item mới: Hương phách, Tán Huân, Phong Huân

 • Phiếu quà nộ dực 10 và 11:

4. Ghép Hình Vui Vẻ

 • Thời gian: 00h00 1/7/2020 -> 23h59 4/7/2020

 • Trong thời gian sự kiện, người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhấn mở khóa hình tương ứng, mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thưởng.

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ