logo

Update sự kiện Thần Vương Quái Thú ngày 06/07

admin | 08-07-2020

I. Quy Tắc:

 • Thời gian: 00h00 6/7/2020 -> 23h59 10/7/2020

 • Yêu cầu từ level 5 trở lên

 • Server sau 12 ngày mở server

 • Sự kiện liên server được chia làm 4 cụm sau:

 • Cụm A: S1 -> S30

 • Cụm B: S31 -> S57

 • Cụm C: S58 -> S82

 • Cụm D: S83 -> S110

II. Sự kiện “Thần Vương Quái Thú”

 • Màn hình chính -> Thần vương quái thú

 • Sự kiện gồm 4 phần chính:

 • Thần vương quái thú

 • Ghép hình vui vẻ

 • Quà tặng nạp

 • Phần thưởng nạp

1. Thần Vương Quái thú

a. Phong ấn

 • Người chơi vào mục “Phong ấn” để tiến hành phong ấn quái thú.

 • Sau khi vào bên góc trái sẽ hiện thông tin phân ấn của nhân vật. Mục “xem trước” Để xem phần thưởng của mục “Phong Ân” và “Tấn công”

 • Người chơi có 4 lựa chọn: Phong ấn x1, Phong ấn x10, tấn công x1, tấn công x10

 • Lưu ý: Người chơi nên chọn phong ấn x10 và tấn công x10 để được giảm giá 10%.

 • Khi săn quái thú ngươi chơi nhận được “Thú Hồn” dùng để mua các vật phẩm trong shop sự kiện và điểm để đua top ngày và top tổng của sự kiện.

b. Xếp hạng

 • Thời gian đua top ngày: từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 6/7/2020 -> 9/7/2020

 • Thời gian đua top tổng: từ 00h00 6/7/2020 -> 23h59 9/7/2020

 • Ngày 10/7/2020 chỉ đổi phần thưởng và nhận thưởng sự kiện.

 • Xếp hạng ngày: Số điểm thu được mỗi ngày từ 00h00 -> 23h sẽ được tính vào bảng xếp hạng ngày, điểm thu được từ 23h -> 00h00 sẽ không tính vào xếp hạng ngày nhưng sẽ có tính vào xếp hạng tổng. Sau khi xác định xếp hạng ngày, người chơi có 24h để nhận phần thưởng (23h ->22h59 ngày hôm sau). Sau 24h nếu không nhận phần thưởng ngày thì sẽ bị mất thay thế phần thưởng ngày tiếp theo.

 • Phần thưởng là “phiếu quà linh thú đỏ”

 • Xếp hạng tổng: Tất cả điểm số mà người chơi kiếm được sẽ được cộng vào tổng xếp hạng, tổng xếp hạng sẽ tính vào lúc 23h59 ngày 10/7/2020. Sau khi tổng kết người chơi vào trong sự kiện nhận phần thưởng (Chỗ khoan đỏ hiện mục nhận), xong phần thưởng sẽ trả về thư.

 • Phần thưởng mãnh pet vàng “Yêu Phệ Khuyển”

c. Phần thưởng

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt đủ điểm yêu cầu thì sẽ nhận được phần thưởng.

d. Cửa hàng

 • Khi phong ấn người chơi được “thú hồn” có thể vào cửa hàng nhận phần thưởng. gồm có 3 loại cửa hàng: linh thú, nộ dực, vật liệu. Cửa hàng bán những item siêu hot và giá siêu rẽ.

e. Trợ trận phong ấn

 • Linh thú có thể bố trí vào các vị trí phong ấn và các vị trí khác nhau sẽ có phần thưởng khác nhau (phần thưởng được tạo ra mỗi 3h kể từ khi bỏ linh thú vào). Chất lượng linh thú càng cao thì phần thưởng và điểm linh thú sẽ càng cao. Tổng điểm linh thú chỉ có thể tăng và không giảm được, tùy theo linh thú có chất lượng cao nhất trong số 8 vị trí phong ấn. Nhấn vào các ô để tiến hành bỏ linh thú vào.

 • Ngoài ra người chơi có thể dùng kim cương để buff nhận thêm phần thưởng của ô đó. Chọn mục “+” để vào tham khảo, có thể mua 2 hiệu ứng buff cùng 1 lúc, chọn mục “Mua” để mua buff.

 • Người chơi vào túi phần thưởng để nhận thưởng quà linh thú trợ trận.

2. Ghép hình vui vẻ

 • Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ nhấp mở khóa hình tương ứng, mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thưởng.

3. Quà tặng nạp

 • Gồm có 8 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC, 20000KC, 50000KC, 100000KC.

 • Người chơi nạp đủ kim cương của các mốc sẽ nhận thưởng. Chọn mục “Thu thập”

 • Khi người chơi nạp với mỗi lần 1000KC sẽ được nhận thêm các phần thưởng. Chọn mục “Nhận”.

 • Ngoài ra khi người chơi nạp đủ 20000KC ngoài phần thưởng nạp nhận mốc thì còn nhận thêm được phần thưởng “HOT”. Chọn mục “Thu thập”.

4. Phần Thưởng Nạp

 • Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

 • Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ