logo

Update sự kiện Mỹ Tửu Hội ngày 12/7

admin | 12-07-2020

I. Quy tắc

 • Thời gian diễn ra từ 00h00 12/7/2020 -> 23h59 16/7/2020
 • Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên
 • Sự kiện được chia làm 4 cụm:
 • cụm A: S1 -> S30
 • cụm B: S31 -> S57
 • cụm C: S58 -> S82
 • cụm D: S83 -> S111

II. Hướng dẫn tham gia

 • Màn hình chính -> Mỹ Tửu Hội

 

 

Sự kiện gồm 4 phần chính: Quà tặng nạp, Nạp tự chọn, Shop trả lễ tiêu phí, Mỹ tửu hội.

1. Quà tặng nạp

 • Chọn mục “Vào”

 

 • Thời gian: 00h00 12/7/2020 -> 23h59 15/7/2020
 • Gồm có 8 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC, 20000KC, 50000KC, 100000KC.
 • Người chơi nạp đủ kim cương của các mốc sẽ nhận thưởng. Chọn mục “Thu thập”
 • Khi người chơi nạp với mỗi lần 1000KC sẽ được nhận thêm các phần thưởng. Chọn mục “Nhận”.

 

 • Ngoài ra khi người chơi nạp đủ 20000KC ngoài phần thưởng nạp nhận mốc thì còn nhận thêm được phần thưởng “HOT”. Chọn mục “Thu thập”.

 

 

 

2. Nạp tự chọn

 • Chọn mục “Vào”

 

 • Thời gian: 00h00 12/7/2020 -> 23h59 15/7/2020
 • Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.
 • Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

 

3. Shop trả lễ tiêu phí

 • Chọn mục “Vào”

 

 • Thời gian: 00h00 12/7/2020 -> 23h59 12/7/2020
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu 1 KC sẽ nhận 1 xu thưởng, xu thưởng có thể dùng để đổi vật phẩm trong shop trả lễ tiêu phí. Mỗi vật phẩm sẽ có giới hạn mua mỗi ngày. Kết thúc sự kiện xu thưởng sẽ bị thu hồi
 • Gồm có 4 shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm.

 

 

 

 

4. Mỹ tữu hội

 • Chọn mục “Vào”

 

Thời gian diễn ra sự kiện

 • Thời gian diễn ra: 00h00 12/7/2020 -> 23h59 16/7/2020
 • Thời gian đua top tổng từ 00h00 12/7/2020 -> 23h59 15/7/2020
 • Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 12/7/2020 -> 15/7/2020
 • Ngày 16/7/2020 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.

Event gồm 4 phần chính: Nấu Rượu, Tiệc Thử Rượu, Điểm, Tửu Hạng.

 

1. Nấu rượu

Quy tắc:

 • Nhận nguyên liệu: người chơi có thể lấy nguyên liệu mỗi ngày lúc 12h và 18h.
 • Nấu rượu: Sử dụng các nguyên liệu để Nấu Rượu. Người chơi có thể kiếm điểm thưởng bằng các sử dụng nguyên liệu.
 • Xuất Mỹ Tửu:
 • Mỹ tửu cấp 3 trở lên có thể được lấy hầm rượu.
 • Lấy ra các mỹ tửu sẽ kiếm được điểm và phần thưởng.
 • Tùy chọn lấy đặc biệt sẽ tự động tạo mỹ tửu cấp tối đa.
 • Lấy mỹ tửu cấp 25 sẽ thêm nó vào tiệc thử rượu, nơi những người khác có thể tăng mức đánh giá về mỹ tữu đó và người nấu rượu kiếm được nhiều phần thưởng hơn.

 

2. Tiệc thử rượu

 • Mỗi ngày có 10 lần thử rượu, thử rượu xong sẽ có thời gian CD là 5p. Mỗi lần thử rượu sẽ nhận được phần thưởng.

 

 • Người chơi có thể thử rượu cho người chơi khác chứ không thể thử rượu của mình. Nhiều người thử rượu cho mình thì sẽ tăng điểm bảng xếp hạng “Quà tặng mỹ tửu hội” nhận được nhiều vật phẩm tham gia event.

 

3. Điểm

 • Khi người chơi nấu rượu sẽ nhận được điểm dùng để mua các vật phẩm trong shop.
 • Gồm 4 loại shop:
 • Shop Trân phẩm:

 

 • Shop linh thú:

 

 • Shop nộ dực:

 

 • Shop vật liệu:

 

4. Tửu hạng

 • Xếp hạng tổng điểm: Tất cả điểm số mà người chơi kiếm được từ việc “Nấu rượu” sẽ được cộng vào tổng xếp hạng. Tổng xếp hạng sẽ được tính vào 23h59 15/7/2020. Vào để nhận siêu giải thường người chơi phải đạt 100000 điểm trở lên. Người chơi vào sự kiện chọn “Nhận thưởng” để nhận phần thưởng. Phần thưởng sẽ không phát qua thư, sau khi kết thúc sự kiện sẽ mất.

 

 • Phần thưởng dành cho tổng xếp hạng là cá phiếu quà nộ dực bậc 11 và Phiếu quà biến hình

 

 

 • Siêu phần thưởng là mảnh thú cưỡi “Thực Nhân”

 

 • Xếp hạng điểm hằng ngày: Số điểm thu được mỗi ngày từ 00h00 -> 23h ngày 12/7/2020 -> 15/7/2020 sẽ được tính vào bảng xếp hạng hằng ngày (từ 23h -> 24h sẽ không được tính điểm vào xếp hạng hằng ngày nhưng sẽ tính vào xếp hạng tổng). Sau khi xác định xếp hạng hằng ngày, người chơi sẽ có thời gian nhận thưởng từ 23h00 -> 23h00 ngày hôm sau, nếu không nhận thưởng hằng ngày sẽ được thay thế và người chơi sẽ không được nhận phần thưởng trước đấy.

 

 • Phần thưởng sẽ là Phiếu quà nộ dực

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ