logo

Update sự kiện Lễ Hội Bong Bóng ngày 19/5/2020

admin | 19-05-2020

Màn hình chính -> Lễ Hội Bong Bóng

I. Sự kiện “Bắn Bong Bóng”

1. Quy tắc

 • Thời gian: 00h00 19/5/2020 -> 23h59 23/5/2020

 • Thời gian đua top tổng: 00h00 19/5/2020 -> 23h30 22/5/2020

 • Thời gian đua top ngày: 00h00 -> 23h30 mỗi ngày từ 19/5/2020 -> 22/5/2020

 • Ngày 23/5/2020 chỉ là ngày đổi thưởng không thể đua top

 • Yêu cầu từ level 5 trở lên

 • Tất cả server sau 12 ngày mở server

 • Sự kiện được chia làm 4 cụm:

 • cụm A: S1 -> S30

 • cụm B: S31 -> S52

 • cụm C: S53 -> S77

 • cụm D: S78 -> S104

2. Cách bắn bong bóng

Có 3 loại đạn:

 • Đạn chính xác(100KC/bắn): nhấp vào đúng quả bóng bắn 1 lần nổ 1 quả bóng. Nhận 1 điểm

 • Đạn tán xạ(285KC/bắn): Nhấp vào đúng quả bóng bắn 1 lần nổ 3 quả bóng. Nhận 3 điểm.

 • Đạn nổ (900KC/bắn): Nhấp vào bất kì đâu bắn 1 lần nổ 10 quả bóng. Nhận 10 điểm.

 • 1 điểm bằng 100 xu (Xu dùng để mua các vật phẩm trong shop sự kiện).

 • Người chơi chọn đạn rùi nhấp vào bong bóng bắn, bên góc phải có ghi thông tin điểm và xếp hạng cho người chơi.

3. Xếp hạng:

a. Xếp hạng tổng

 • Thời gian: 00h00 19/5/2020 -> 23h30 22/5/2020

 • Trong thời gian sự kiện hệ thống sẽ tính toàn bộ điểm từ việc “bắn bong bóng” trong thời thời gian sự kiện để xếp hạng.

 • Thời gian phát thưởng vào 00h00 23/5/2020 phần thưởng sẽ phát qua thư.

 • Phần thưởng gồm các siêu vật phẩm gồm: Đồng hồ cát hắc ám, đồng hồ cát thần, Hầu bao thần bí, Đá tinh khiết, Thú cưỡi đôi vàng “Cánh mạch xung” và Phiếu quà biến hình siêu cấp

b. Xếp hạng ngày

 • Thời gian đua top ngày: 00h00 -> 23h30 mỗi ngày từ 19/5/2020 -> 22/5/2020

 • Trong thời gian 00h00 -> 23h30 mỗi ngày trong thời gian sự kiện người chơi “Bắn bong bóng” đua xếp hạng ngày. người chơi bắn bong bong từ 23h30 -> 00h00 sẽ không được cộng vào bản xếp hạng ngày, chỉ được tính vào xếp hạng tổng.

 • Phần thưởng sẽ được phát qua thư.

 • Phần thưởng siêu hot gồm: Mảnh thú cưỡi “Thi ma khuyển”, Phiếu quà biến hình siêu cấp.

4. Siêu giải thưởng:

 • Phần thưởng đặc biệt dành cho người chơi, nhận cùng với xếp hạng tổng. Người có thể vào sự kiện nhận thưởng hoặc phát bù qua thư.

 • Yêu cầu để đạt siêu giải thưởng: Người chơi phải đủ 1000 điểm trở lên và có trong top 5 mới có thể nhận.

 • Phần thưởng cực phẩm chính là mãnh thú cưỡi “Phiếu quà thú cưỡi”.

5. Thưởng ngày: 

 • Mỗi ngày người bắn số điểm đạt yêu cầu được nhận thêm phần thưởng hấp dẫn.

 • Mỗi ngày trong thời gian sự kiện sẽ làm mới lại. Nếu không nhận phần thưởng qua ngày mới sẽ mất. Chọn mục “Thu thập”.

6. Cửa hàng:

 • Khi người chơi bắn 1 bong bóng sẽ nhận 100xu, xu dùng để vào cửa hàng sự kiện để đổi vật phẩm cực kì giá trị.

 • Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi không đổi hết xem xu như mất.

Gồm có 4 shop:

 • Shop trân phẩm:

 • Shop linh thú: 

 • Shop nộ dực:

 • Shop vật liệu:

II. Cửa Hàng Nạp

 • Thời gian: 00h00 19/5/2020 -> 23h59 20/5/2020

 • Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp 2000 kim cương sẽ mở khóa cửa hàng siêu giảm giá đến 50%, nhưng item “HOT” giá siêu rẻ.

 • Người chơi nạp 5000 kim cương sẽ mở khóa cửa hàng siêu giảm giá đến 60%, nhưng item “HOT” giá siêu rẻ.

III. Ghép hình vui vẻ

 • Thời gian: 00h00 19/5/2020 -> 23h59 22/5/2020

 • Trong thời gian sự kiện người chơi hoàn thành nhiệm vụ, nhấn mở khóa các hình tương ứng. mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thường.

IV. Quà tặng nạp

 • Thời gian: 00h00 19/5/2020 -> 23h59 22/5/2020

 • Gồm có 8 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC, 20000KC, 50000KC, 100000KC.

 • Người chơi nạp đủ kim cương của các mốc sẽ nhận thưởng. Chọn mục “Thu thập”

 • Khi người chơi nạp với mỗi lần 1000KC sẽ được nhận thêm các phần thưởng. Chọn mục “Nhận”.

 • Ngoài ra khi người chơi nạp đủ 20000KC ngoài phần thưởng nạp nhận mốc thì còn nhận thêm được  phần thưởng “HOT”. Chọn mục “Thu thập”.

V. Phần Thưởng Nạp

 • Thời gian: 00h00 19/5/2020 -> 23h59 22/5/2020

 • Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

 • Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

VI. Shop Giảm Giá Thời Hạn

 • Thời gian: 00h00 21/5/2020 -> 23h59 22/5/2020

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi được hưởng ưu đãi mua các vật phẩm giá không thể rẽ hơn.

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ