logo

Update sự kiện Hè Sôi Động phiên bản ngày 27/7/2020

admin | 30-07-2020

I. Quy tắc

 • Thời gian diễn ra: 00h00 27/7/2020 -> 23h59 31/7/2020
 • Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên
 • Tất cả server sau 12 ngày từ ngày mở server
 • Sự kiện liên server được chia làm 4 cụm:
 • Cụm A: S1-> S30
 • Cụm B: S31-> S57
 • Cụm C: S58-> S82
 • Cụm D: S83-> S112

II. Hướng dẫn tham gia

 • Màn hình chính -> Hè Sôi Động

 • Event gồm 4 phần chính: Hè Trao Quà, Ghép Hình Vui Vẻ, Phần thưởng nạp, Shop trả lễ tiêu phí.

 1. Hè Trao Quà
 • Thời gian diễn ra: 00h00 27/7/2020 -> 23h59 31/7/2020
 • Thời gian đua top tổng từ 00h00 27/7/2020 -> 23h59 30/7/2020
 • Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 27/7/2020 -> 30/7/2020
 • Ngày 31/7/2020 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.
 • Event gồm 5 phần chính: Hình thức lấy “Kem”, Đua top tổng, Đua top ngày, Phần thưởng, Mục tiêu, Cửa hàng.
 • Hình thức chơi: Người chơi dùng “Kem” tặng cho người chơi khác sẽ nhận được điểm đua top và nhận “Xu kem (đổi các phần thưởng trong cửa hàng của sự kiện)”.

 • Vào mục “Tặng”, chọn bạn bè muốn tặng rồi gữi. Có 3 mục Gửi: tặng 1 (tặng 1 Kem), tặng 10 (tặng 10 Kem), Gửi tất cả (tặng hết số Kem đang có).

 1. Hình thức lấy “Kem”
 • Nạp 100 kim cương sẽ nhận được 1 “Kem”.
 • Trong thời gian sự kiện, Boss sẽ xuất hiện trong map “Hoang sơ địa” mỗi ngày lúc 15h00 và 22h00. Tham gia giết boss để nhận phần thưởng là “Kem”.

 • Tham gia sự kiện “Vòng quay may mắn”. Màn hình chính -> Vòng quay may mắn.

 • Quay 1 lần tốn 200 kim cương, quay 10 lần tốn 1600 kim cương.
 • Ngoài ra khi quay đạt các mốc 10 lần, 20 lần, 40 lần, 60 lần sẽ nhận them bonus là các “Rương Kem”.
 • Kem dùng trong sự kiện “Hè Trao Quà”.

 1. Tổng xếp hạng
 • Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 27/7/2020 -> 23h59 30/7/2020
 • 1 Kem bằng 10 điểm.
 • Gồm có 3 bảng xếp hạng:
 • BXH tặng: Điểm có được bằng cách tặng “Kem” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Phiếu Quà Thú Cưỡi và Mảnh pháo tụ bão.

 • BXH nhận: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Kem”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu kem” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và Vé Siêu Cấp Nộ Dực

 • Xếp hạng bang: Điểm tặng “Kem” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Kem” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu kem” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

 1. Xếp hạng ngày
 • Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 mỗi ngày từ 27/7/2020 -> 30/7/2020.
 • Lưu ý: Trong khoản thời gian từ 23h00 đến 24h00 tặng “Kem” sẽ không tính tích điểm của bảng xếp hạng ngày nhưng sẽ tính tích điểm bảng xếp hạng tổng.
 • 1 Kem bằng 10 điểm.
 • Gồm có 3 bảng xếp hạng:
 • BXH tặng: Điểm có được bằng cách tặng “Kem” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

 • BXH nhận: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Kem”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

 • Xếp hạng bang: Điểm tặng “Kem” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Kem” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

 1. Phần thưởng
 • Mục nhận thưởng của các xếp hạng.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày thời gian nhận thưởng từ 23h00 đến 22h59 của ngày hôm sau. Nếu người chơi không nhận phần thưởng sẽ mất.
 • Phần thưởng xếp hạng tổng thời gian nhận thưởng là từ 00h00 -> 24h00 ngày 31/7/2020. Nếu người chơi không nhận khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ mất.
 • Chọn mục “Thu thập tất cả”.

 1. Mục tiêu
 • Khi người chơi tặng “Kem” đạt đủ điều kiện thì người chơi có thể nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần, nhấn vào hòm quà để nhận thưởng.

 1. Cửa hàng
 • Màn hình chính sự kiện -> Cửa hàng

 • Người chơi dùng “Xu kem” mua các vật phẩm trong cửa hàng.
 • Gồm có 4 mục: Trân phẩm, Linh thú, Nộ dực, Vật liệu.
 • Shop trân phẩm:

 • Shop linh thú:

 • Shop nộ dực

 • Shop vật liệu

 1. Shop trả lễ tiêu phí

 • Ngày diễn ra sự kiện: 27/7/2020 -> 30/7/2020
 • trong thời gian sự kiện tiêu 1 kim cương nhận 1 xu thưởng, xu thưởng có thẻ dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong shop sự kiện.
 • Gồm có 4 shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm

 1. Phần thưởng nạp

 • Thời gian: 00h00 27/7/2020 -> 23h59 30/7/2020
 • Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.
 • Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

 1. Ghép Hình Vui Vẻ

 • Thời gian: 00h00 27/7/2019 -> 23h59 30/7/2019
 • Hoàn thành nhiệm vụ, nhấn mở khóa màn hình tương ứng, mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thưởng.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ