logo

Thông báo: Gộp Server

admin | 07-01-2019

• Thời gianThứ Ba, ngày 08/01/2019.

•  Bắt Đầu: 12h00 ngày 08/01/2019.

•  Kết Thúc: 14h00 ngày 08/01/2019

•  Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào game trong thời gian thông báo.

•  Phạm Vi:  

♦ S1-S2-S3-S4-S5; 

♦  S6-S8-S9-S10;

♦  S11-S12-S13-S14-S15

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ