logo

Thông báo: Bảo trì UPDATE tính năng mới ngày 7/11/2018

admin | 07-11-2018

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

          Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

   + Cập nhật tính năng “thưởng”.

   + Cập nhật pet cam “Vizer”, “Arachnu” và pet đỏ “Loivissa”

   + Cập nhật cánh bậc 10 “Huyễn Ảo” và cánh bậc 11 “Cuồng chiến”

I.  Hướng dẫn tính năng “Thưởng”

* Cấp độ yêu cầu: Nhân vật cấp độ 60 trở lên

                             Màn hình chính -> Game nhỏ -> Thưởng

 

 

   + Người chơi có thể Phát Hành nhận thưởng Bình thường, Nâng cao và Tối cao mỗi ngày tối đa 3 lần. Người chơi có thế phát hành 3 lần thưởng mỗi ngày, gồm 1 thưởng bất ngờ miễn phí và 2 lần thưởng tối cao (Người chơi vip 8 trở lên mới có thể phát hành thường tối cao). Chọn mục “Ban hành” hoặc “Ban hành 1500kc” để bắt đầu ban hành.

 

 

   + Thưởng miễn phí sẽ có chất lượng ngẫu nhiên (Phổ thông, nâng cao hoặc cực phẩm. Ban hành càng cao thì vật phẩm càng có giá trị.

 

 

   + Thưởng đã phát hành sẽ kèm theo 1 nhiệm vụ. Cần người chơi khác chấp nhận xem như là hoàn tất. đủ 3 người chơi chấp nhận thì mới hoàn tất và nhận được thưởng.

 

 

   + Sau khi người chơi chấp nhận thưởng của 1 người chơi khác hoặc của chính bản thân. Khi làm xong yêu câu của bang thưởng người chơi sẽ nhận được thưởng (Phần thưởng tùy vào chất lượng của bang hành). Người chơi có thể từ bỏ nhận thưởng khác. Thưởng kéo dài 5 giờ kể từ khi ban hành. Nếu vẫn còn hoạt động khi thời lượng kết thúc, chúng sẽ bị xóa bỏ.

 

 

II.  Cập nhật pet cam “Vizer”, “Arachnu” và pet đỏ “Loivissa”

            + Pet cam “Vizer”

 

 

      

 

            + Pet cam “Arachnu”

 

 

      

 

            + Pet đỏ “Loivissa”

 

 

      

 

III. Cập nhật cánh bậc 10 “Huyễn Ảo” và cánh bậc 11 “Cuồng chiến”

            + Cánh bậc 10 “Huyễn Ảo”

 

 

 

            + Cánh bậc 11 “Cuồng chiến”

 

 

 

BQT LOD VN kính báo.

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ