logo

Thông báo Bảo trì Đường truyền

admin | 11-04-2019

BQT Legacy of Discord xin gửi thông báo thời gian bảo trì đến tất cả Anh Hùng

• Bắt đầu23h00 ngày 11/04/2019.

•  Kết thúc: 08h00 ngày 12/04/2019. (Có thể kết thúc sớm hoặc trễ hơn so với dự kiến)

•  Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game. Khuyến cáo Anh Hùng không nên tiến hành nạp thẻ vào thời điểm này.

 

BQT thông báo.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ