logo

Thông báo: Bảo trì cập nhật các mốc quy đổi kim cương vào game

admin | 16-10-2018

 

Thời gian dự kiến: 22h30 ngày 16/10/2018 đến 23h00 ngày 16/10/2018 (kết thúc bảo trì có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến).

- Phạm vi: Toàn bộ server.

- Nội dung: Cập nhật thêm các mốc quy đổi kim cương trong ví. gồm các mốc sau:

+ 2000 kim cương.

+ 3000 kim cương.

+ 4000 kim cương.

+ 10000 kim cương.

Các mốc quy đổi sẽ được x2 lần đầu khi quy đổi kim cương vào game. (Người chơi nào đã qui đổi các mốc này trong ingame thì sẽ không được x2 những mốc này lần nữa).

Link trang web nạp: https://pay.100d.mobi/

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ