logo

Sự kiện Trứng Sắc Màu 28/05/2019

admin | 26-05-2019

Sự Kiện Ngày 28/5/2019

Trứng Vàng

 1. Quy Tắc:
 • Thời gian: 00h00 28/5/2019 -> 23h59 1/6/2019
 • Yêu cầu từ level 5 trở lên
 • Server sau 12 ngày mở server
 • Sự kiện liên server được chia làm 4 cụm sau:
 • Cụm A: S1 -> S10
 • Cụm B: S11 -> S24
 • Cụm C: S25 -> S38
 • Cụm D: 39 -> 51
 1. Sự kiện “Trứng Vàng”
 • Màn hình chính -> Trứng Sắc Màu

Sự kiện gồm 4 phần: Đăng nhập ước nguyện, cửa hàng tiêu trả lễ, Trứng Vàng, Nhiệm vụ tính yêu

 1. Đăng nhập ước nguyện
 • Thời gian sự kiện: 28/5/2019 -> 31/5/2019
 • Mỗi ngày cầu nguyện được 5 lần, 2 lần đầu miễn phí những lần sau phải dùng kim cương cầu nguyện.
 • Người chơi chọn item mong muốn, bên dưới có ghi số lượng item ra tối thiểu đến tối đa.

 • Sau khi chọn item, nhấn “Cầu nguyện” để tiến hành.

 1. Cửa hàng tiêu trả lễ
 • Thời gian sự kiện: 28/5/2019 -> 31/5/2019
 • Trong thời gian sự kiện người chơi tiêu 1 kim cương sẽ nhận 1 xu thưởng. Xu thưởng dùng sẽ đổi các vật phẩm trong sự kiện. Giới hạn mua mỗi ngày sẽ được làm mới. Kết thúc sự kiện xu thưởng sẽ bị thu hồi.
 • Gồm có 4 shop:
 • Linh Thú:

 • Nộ Dực:

 • Vật Liệu:

 • Trân Phẩm:

 1. Trứng Vàng
 • Thời gian sự kiện: 00h00 28/5/2019 -> 23h59 1/6/2019
 • Thời gian đua top: 00h00 -> 23h50 mỗi ngày từ 28/5/2019 -> 31/5/2019. 23h55 người chơi sẽ nhận được phần thưởng phát qua thư. Trong thời gian 23h50 -> 00h00 người chơi không thể đập trứng, không tích điểm.
 • Ngày 1/6/2019 chỉ là ngày người chơi đổi thưởng, không thể đua top.

Hướng dẫn tham gia:

 • Mỗi ngày người chơi có thể đập 20 trứng bạc. Đập 1 lần/50 kim cương nhận 50 điểm trong xếp hạng và 50 xu trứng, đập 10 lần/450 kim cương nhận 500 điểm trong xếp hạng và 500 xu trứng. Khi đập hết 20 trứng bạc người chơi có thể nhận “Phiếu quà linh thú”.

 • Đập trứng vàng không giới hạn số lần đập. Đập 1 lần/100 kim cương nhận 100 điểm trong xếp hạng và 100 xu trứng, đập 10 lần/950 kim cương nhận 1000 điểm trong xếp hạng và 1000 xu trứng.

 • Phần thưởng: Trong thời gian sự kiện, người chơi đập trứng đạt số điểm nhất định sẽ nhận phần thưởng.

 • Xếp hạng hằng ngày: Người chơi có được điểm thông qua đập trứng để xếp hạng và tổng kết vào 23h50 mỗi ngày. Phần thưởng chính là “Phiếu quà linh thú đỏ”. Phần thưởng sẽ phát qua thư vào 23h55.

 • Siêu Phần thưởng: Người chơi đạt 50000 điểm và nằm trong top 500 có thể nhận siêu phần thưởng. Phần thưởng sẽ phát qua thư vào 23h55. Phần thưởng chính là “Phiếu quà thú cưỡi”“Rương giáp phục 1 sao bất kì”.

 • Cửa Hàng: Người chơi có được xu trứng từ việc đập trứng có thể vào cửa hàng mua các vật phẩm cực kì giá trị. Cửa hàng gồm 6 phần.

 • Đề Cử:

 • Vật Liệu:

 • Đặc Biệt:

 • Linh Thú:

 • Nộ Dực:

 • Thú Cưỡi:

 1. Nhiệm vụ tình yêu
 • Trong thời gian sự kiện, người chơi làm nhiệm vụ nhận điểm, khi đạt điểm nhất định sẽ nhận phần thưởng.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ