logo

Sự kiện Tết Nguyên Đán Canh Tý

admin | 21-01-2020

Sự kiện Tết Nguyên Đán Canh Tý

 1. Quy tắc

 • Thời gian diễn ra: 00h00 22/1/2020 -> 23h59 26/1/2020

 • Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên

 • Tất cả server sau 12 ngày từ ngày mở server

 • Sự kiện liên server được chia làm 4 cụm:

 • Cụm A: S1 -> S21

 • Cụm B: S22 -> S39

 • Cụm C: S40 -> S62

 • Cụm D: S63 -> S88

 1. Hướng dẫn tham gia

 • Màn hình chính -> Tết

 

 • Event gồm 4 phần chính: Tặng quà tết, Ghép Hình Vui Vẻ, Phần thưởng nạp, Shop trả lễ tiêu phí.

 1. Quà Tết Thầy Cô

 • Thời gian diễn ra: 00h00 22/1/2020 -> 23h59 26/1/2020

 • Thời gian đua top tổng từ 00h00 22/1/2020 -> 23h59 25/1/2020

 • Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 22/1/2020 -> 25/1/2020

 • Ngày 25/1/2020 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.

 • Event gồm 5 phần chính: Hình thức lấy “Bánh Chưng”, Đua top tổng, Đua top ngày, Phần thưởng, Mục tiêu, Cửa hàng.

 • Hình thức chơi: Người chơi dùng “Bánh Chưng” tặng cho người chơi khác sẽ nhận được điểm đua top và nhận “Xu Tết (đổi các phần thưởng trong cửa hàng của sự kiện)”. 

 • Vào mục “Tặng”, chọn bạn bè muốn tặng rồi gữi. Có 3 mục Gửi: tặng 1 (tặng 1 Bánh Chưng), tặng 10 (tặng 10 Bánh Chưng), Gửi tất cả (tặng hết số Bánh Chưng đang có).

 1. Hình thức lấy “Bánh Chưng”

 • Nạp 100 kim cương sẽ nhận được 1 “Bánh Chưng”.

 • Trong thời gian sự kiện, Boss sẽ xuất hiện trong map “Hoang sơ địa” mỗi ngày lúc 15h00 và 22h00. Tham gia giết boss để nhận phần thưởng là “Bánh Chưng”.

 • Tham gia sự kiện “Vòng quay may mắn”. Màn hình chính -> Vòng quay may mắn.

 • Quay 1 lần tốn 200 kim cương, quay 10 lần tốn 1600 kim cương.

 • Ngoài ra khi quay đạt các mốc 10 lần, 20 lần, 40 lần, 60 lần sẽ nhận thêm bonus là các “Bánh Chưng”.

 • Hoa dùng trong sự kiện “Tặng Quà Tết”.

 1. Tổng xếp hạng

 • Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 22/1/2020 -> 23h59 25/1/2020

 • 1 Bánh Chưng bằng 10 điểm.

 • Gồm có 3 bảng xếp hạng:

 • BXH tặng: Điểm có được bằng cách tặng “Bánh Chưng” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Mảnh thú cưỡi “Mammoth” và “Huy Chương Tứ Tượng (Item dùng trong tính năng huy chương cuồng bạo)”

 • BXH nhận: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Bánh Chưng”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu Tết” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và Vé Siêu Cấp Nộ Dực và “Huy Chương Tứ Tượng (Item dùng trong tính năng huy chương cuồng bạo)”

 

 • Xếp hạng bang: Điểm tặng “Bánh Chưng” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Bánh Chưng” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu Tết” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

 1. Xếp hạng ngày

 • Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 mỗi ngày từ 22/1/2020 -> 25/1/2020. 

 • Lưu ý: Trong khoản thời gian từ 23h00 đến 24h00 tặng “Bánh Chưng” sẽ không tính tích điểm của bảng xếp hạng ngày nhưng sẽ tính tích điểm bảng xếp hạng tổng.

 • 1 Bánh Chưng bằng 10 điểm.

 • Gồm có 3 bảng xếp hạng:

 • BXH tặng: Điểm có được bằng cách tặng “Bánh Chưng” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh pet đỏ “Chú Thạch Sư” và “Huy Chương Tứ Tượng (Item dùng trong tính năng huy chương cuồng bạo)”.

 • BXH nhận: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Bánh Chưng”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu Tết” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và Vé Siêu Cấp Nộ Dực và “Huy Chương Tứ Tượng (Item dùng trong tính năng huy chương cuồng bạo)”.

 • Xếp hạng bang: Điểm tặng “Bánh Chưng” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Bánh Chưng” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu Tết” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

 1. Phần thưởng

 • Mục nhận thưởng của các xếp hạng.

 • Phần thưởng xếp hạng ngày thời gian nhận thưởng từ 23h00 đến 22h59 của ngày hôm sau. Nếu người chơi không nhận phần thưởng sẽ mất. 

 • Phần thưởng xếp hạng tổng thời gian nhận thưởng là từ 00h00 -> 24h00 ngày 25/1/2020. Nếu người chơi không nhận khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ mất.

 • Chọn mục “Thu thập tất cả”.

 1. Mục tiêu

 • Khi người chơi tặng “Bánh Chưng” đạt đủ điều kiện thì người chơi có thể nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần, nhấn vào hòm quà để nhận thưởng.

 1. Cửa hàng

 • Màn hình chính sự kiện -> Cửa hàng

 • Người chơi dùng “Xu tết” mua các vật phẩm trong cửa hàng.

 • Gồm có 4 mục: Trân phẩm, Linh thú, Nộ dực, Vật liệu.

 • Shop trân phẩm:

 • Shop linh thú:

 • Shop nộ dực

 • Shop vật liệu

 1. Shop trả lễ tiêu phí

 • Ngày diễn ra sự kiện: 22/1/2020 -> 25/1/2020

 • trong thời gian sự kiện tiêu 1 kim cương nhận 1 xu thưởng, xu thưởng có thẻ dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong shop sự kiện.

 • Gồm có 4 shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm

 1. Phần thưởng nạp

 • Thời gian: 00h00 22/1/2020 -> 23h59 25/1/2020

 • Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

 • Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

 1. Ghép Hình Vui Vẻ

 • Thời gian: 00h00 22/1/2020 -> 23h59 25/1/2020

 • Hoàn thành nhiệm vụ, nhấn mở khóa màn hình tương ứng, mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thưởng.

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ