logo

Sự kiện Quốc Tế Lao Động

admin | 28-04-2019

Update sự kiện Quốc Tế Lao Động

Quy tắc

Thời gian diễn ra: 00h00 1/5/2019 -> 23h59 5/5/2019

Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên

Tất cả server sau 12 ngày từ ngày mở server

Sự kiện liên server được chia làm 3 cụm:

Cụm A: S1 -> S10

Cụm B: S11 -> S24

Cụm C: S25 -> S47

Hướng dẫn tham gia

Màn hình chính -> Lễ Lao Động

Event gồm 5 phần chính: Lao Động Tặng Quà, Đăng Nhập Ước Nguyện, Phần thưởng nạp, Shop trả lễ tiêu phí.

Lao Động Tặng Quà

Thời gian diễn ra: 00h00 1/5/2019 -> 23h59 5/5/2019

Thời gian đua top tổng từ 00h00 1/5/2019 -> 23h59 4/5/2019

Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 1/5/2019 -> 4/5/2019

Ngày 5/5/2019 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.

Event gồm 5 phần chính: Hình thức lấy huy chương lao động, Đua top tổng, Đua top ngày, Phần thưởng, Mục tiêu, Cửa hàng.

Hình thức chơi: Người chơi dùng “Huy chương lao động” tặng cho người chơi khác sẽ nhận được điểm đua top và nhận “Xu lao động (đổi các phần thưởng trong cửa hàng của sự kiện)”.

Vào mục “Tặng”, chọn bạn bè muốn tặng rồi gữi. Có 3 mục Gửi: tặng 1 (tặng 1 huy chương), tặng 10 (tặng 10 huy chương), Gửi tất cả (tặng hết số huy chương đang có).

 

Hình thức lấy “Huy chương lao động”

Nạp 100 kim cương sẽ nhận được 1 “Huy Chương”.

Trong thời gian sự kiện, Boss sẽ xuất hiện trong map “Hoang sơ địa” mỗi ngày lúc 15h00 và 22h00. Tham gia giết boss để nhận phần thưởng là “Huy chương lao động”.

Tham gia sự kiện “Vòng quay may mắn”. Màn hình chính -> Vòng quay may mắn.

Quay 1 lần tốn 200 kim cương, quay 10 lần tốn 1600 kim cương.

Ngoài ra khi quay đạt các mốc 10 lần, 20 lần, 40 lần, 60 lần sẽ nhận them bonus là các “Rương lao động”.

Huy chương lao động dùng trong sự kiện “Lao động tặng quà”.

Tổng xếp hạng

Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 1/5/2019 -> 23h59 4/5/2019

1 huy chương bằng 10 điểm.

Gồm có 3 bảng xếp hạng:

BXH tặng: Điểm có được bằng cách tặng “Huy chương” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Thú Cưỡi “Long Tinh”

BXH nhận: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Huy chương”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu lao động” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và mảnh cánh “Phệ ma”

Xếp hạng bang: Điểm tặng “Huy chương” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Huy chương” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu lao động” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

Xếp hạng ngày

Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 mỗi ngày từ 1/5/2019 -> 4/5/2019.

Lưu ý: Trong khoản thời gian từ 23h00 đến 24h00 tặng “Huy chương” sẽ không tính tích điểm của bảng xếp hạng ngày nhưng sẽ tính tích điểm bảng xếp hạng tổng.

1 Huy chương bằng 10 điểm.

Gồm có 3 bảng xếp hạng:

BXH tặng: Điểm có được bằng cách tặng “Huy chương” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

BXH nhận: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Huy chương”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu lao động” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và mảnh cánh “Phệ ma”

 

Xếp hạng bang: Điểm tặng “Huy chương” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Huy chương” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu lao động” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

Phần thưởng

Mục nhận thưởng của các xếp hạng.

Phần thưởng xếp hạng ngày thời gian nhận thưởng từ 23h00 đến 22h59 của ngày hôm sau. Nếu người chơi không nhận phần thưởng sẽ mất.

Phần thưởng xếp hạng tổng thời gian nhận thưởng là từ 00h00 -> 24h00 ngày 5/5/2018. Nếu người chơi không nhận khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ mất.

Chọn mục “Thu thập tất cả”.

Mục tiêu

Khi người chơi tặng “Huy chương” đạt đủ điều kiện thì người chơi có thể nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần, nhấn vào hòm quà để nhận thưởng.

Cửa hàng

Màn hình chính sự kiện -> Cửa hàng

Người chơi dùng “Xu lao động” mua các vật phẩm trong cửa hàng.

Gồm có 4 mục: Trân phẩm, Linh thú, Nộ dực, Vật liệu.

Shop trân phẩm:

 

Item siêu hot Mãnh cánh nộ dực “Phượng hoàng” và cùng các mãnh pet, thú cưỡi siêu hot khác.

Shop linh thú:

 

Shop nộ dực

 

Shop vật liệu

 

Shop trả lễ tiêu phí

 

Ngày diễn ra sự kiện: 1/5/2019 -> 4/5/2019

trong thời gian sự kiện tiêu 1 kim cương nhận 1 xu thưởng, xu thưởng có thẻ dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong shop sự kiện.

Gồm có 4 shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm

 

 

 

 

Phần thưởng nạp

 

Thời gian: 00h00 1/5/2019 -> 23h59 4/5/2019

Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

 

Đăng nhập ước nguyện

 

Thời gian: 00h00 1/5/2019 -> 23h59 4/5/2019

Mỗi ngày cầu nguyện được 5 lần, 2 lần đầu miễn phí những lần sau phải dùng kim cương cầu nguyện.

Người chơi chọn item mong muốn, bên dưới có ghi số lượng item ra tối thiểu đến tối đa.

 

Sau khi chọn item, nhấn “Cầu nguyện” để tiến hành.

 

 

 

 

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Thú Cưỡi “Long Tinh”

 

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ