logo

Sự Kiện Lễ Hội Mua Sắm

admin | 07-03-2019

I. Quy Tắc:

Thời gian: 00h00 9/3/2019 -> 23h59 11/3/2019

Yêu cầu từ level 5 trở lên

Tất cả server sau 12 ngày kể từ ngày mở server.

II. Sự kiện

1. Nạp tự chọn

Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”. Ngoài ra trong các gói nạp người chơi còn có item “Huy Chương Lễ Hội”, dành cho các người chơi đổi item vật phẩm trong sự kiện “Sự Kiện Đổi”.

2. Toàn Dân Đoạt Bảo

Trong thời gian sự kiện người chơi điểm danh và hoàn thành nhiệm vụ sự kiện đề ra để nhận phần thưởng.

3. Sự Kiện Đổi

Trong thời gian sự kiện người chơi dùng “Huy Chương Lễ Hội” để đổi phần thưởng cực kì giá trị.

4. Thu Thập Đổi

Trong thời gian sự kiện, dùng thể lực có thể nhận tích điểm, 1 thể lực = 1 tích điểm. Mỗi ngày nhiều nhất nhận được 500 tích điểm, dùng tích điểm để quay thưởng, quay được chữ dùng để đổi phần thưởng.

5. Cửa Hàng Siêu Giảm Giá

Trong thời gian sự kiện người chơi có thể mua các vật phẩm với giá cực kì ưu đãi.

6. Boss Thế Giới

Trong thời gian sự kiện vào lúc 15h và 22h boss sẽ xuất hiện tại map “Bối Cảnh”. Người chơi đánh boss để nhận item chữ “RAVE(Dùng để đổi phần thưởng)” và Hương Chương lễ hội.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ