logo

Sự kiện Lễ Giáng Sinh 22/12

admin | 21-12-2019

Update sự kiện Lễ Giáng Sinh ngày 22/12/2019

 1. Quy tắc

 • Thời gian diễn ra: 00h00 22/12/2019 -> 23h59 26/12/2019

 • Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên

 • Tất cả server sau 12 ngày từ ngày mở server

 • Sự kiện liên server được chia làm 4 cụm:

 • Cụm A: S1 -> S21

 • Cụm B: S22 -> S39

 • Cụm C: S40 -> S59

 • Cụm D: S60 -> S84

 1. Hướng dẫn tham gia

 • Màn hình chính -> Lễ Giáng Sinh

 

 • Event gồm 4 phần chính: Quà Noel, Ghép Hình Vui Vẻ, Phần thưởng nạp, Shop trả lễ tiêu phí.

 1. Quà Noel

 • Thời gian diễn ra: 00h00 22/12/2019 -> 23h59 26/12/2019

 • Thời gian đua top tổng từ 00h00 22/12/2019 -> 23h59 25/12/2019

 • Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 22/12/2019 -> 25/12/2019

 • Ngày 26/12/2019 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.

 • Event gồm 5 phần chính: Hình thức lấy “Quả Noel”, Đua top tổng, Đua top ngày, Phần thưởng, Mục tiêu, Cửa hàng.

 • Hình thức chơi: Người chơi dùng “Quả Noel” tặng cho người chơi khác sẽ nhận được điểm đua top và nhận “Xu Noel (đổi các phần thưởng trong cửa hàng của sự kiện)”. 

 • Vào mục “Tặng”, chọn bạn bè muốn tặng rồi gữi. Có 3 mục Gửi: tặng 1 (tặng 1 Quả Noel), tặng 10 (tặng 10 Quả Noel), Gửi tất cả (tặng hết số Quả Noel đang có).

 1. Hình thức lấy “Quả Noel”

 • Nạp 100 kim cương sẽ nhận được 1 “Quả Noel”.

 • Trong thời gian sự kiện, Boss sẽ xuất hiện trong map “Hoang sơ địa” mỗi ngày lúc 15h00 và 22h00. Tham gia giết boss để nhận phần thưởng là “Quả Noel”.

 • Tham gia sự kiện “Vòng quay may mắn”. Màn hình chính -> Vòng quay may mắn.

 • Quay 1 lần tốn 200 kim cương, quay 10 lần tốn 1600 kim cương.

 • Ngoài ra khi quay đạt các mốc 10 lần, 20 lần, 40 lần, 60 lần sẽ nhận thêm bonus là các “Quả Noel”.

 • Quả Noel dùng trong sự kiện “Quà Noel”.

 1. Tổng xếp hạng

 • Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 22/12/2019 -> 23h59 25/12/2019

 • 1 Quả Noel bằng 10 điểm.

 • Gồm có 3 bảng xếp hạng:

 • BXH tặng: Điểm có được bằng cách tặng “Quả Noel” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

 

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Mảnh cánh thú cưỡi “Xe Trượt Tuyết” và phiếu quà mảnh biến thân 

 • BXH nhận: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Quả Noel”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu Noel” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và Vé Siêu Cấp Nộ Dực

 • Xếp hạng bang: Điểm tặng “Quả Noel” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Quả Noel” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu Noel” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

 1. Xếp hạng ngày

 • Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 mỗi ngày từ 22/12/2019 -> 25/12/2019. 

 • Lưu ý: Trong khoản thời gian từ 23h00 đến 24h00 tặng “Quả Noel” sẽ không tính tích điểm của bảng xếp hạng ngày nhưng sẽ tính tích điểm bảng xếp hạng tổng.

 • 1 Quả Noel bằng 10 điểm.

 • Gồm có 3 bảng xếp hạng:

 • BXH tặng: Điểm có được bằng cách tặng “Quả Noel” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh pet đỏ “Thiên Sứ Vô Diện”

 • BXH nhận: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “Quả Noel”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu Noel” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện và Vé Siêu Cấp Nộ Dực.

 

 • Xếp hạng bang: Điểm tặng “Quả Noel” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “Quả Noel” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu Noel” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

 1. Phần thưởng

 • Mục nhận thưởng của các xếp hạng.

 • Phần thưởng xếp hạng ngày thời gian nhận thưởng từ 23h00 đến 22h59 của ngày hôm sau. Nếu người chơi không nhận phần thưởng sẽ mất. 

 • Phần thưởng xếp hạng tổng thời gian nhận thưởng là từ 00h00 -> 24h00 ngày 26/12/2018. Nếu người chơi không nhận khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ mất.

 • Chọn mục “Thu thập tất cả”.

 1. Mục tiêu

 • Khi người chơi tặng “Quả Noel” đạt đủ điều kiện thì người chơi có thể nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần, nhấn vào hòm quà để nhận thưởng.

 1. Cửa hàng

 • Màn hình chính sự kiện -> Cửa hàng

 • Người chơi dùng “Xu Noel” mua các vật phẩm trong cửa hàng.

 • Gồm có 4 mục: Trân phẩm, Linh thú, Nộ dực, Vật liệu.

 • Shop trân phẩm:

 • Shop linh thú:

 • Shop nộ dực

 • Shop vật liệu

Lưu ý: Tất cả các vật phẩm liên quan đến event khuyến khích người chơi sử dụng hết trong kì event. Sau khi kết thúc sự kiện tất cả các vật phẩm liên quan có mất mát hoặc hao hụt sẽ không được đền bù.

 1. Shop trả lễ tiêu phí

 • Ngày diễn ra sự kiện: 22/12/2019 -> 25/12/2019

 • trong thời gian sự kiện tiêu 1 kim cương nhận 1 xu thưởng, xu thưởng có thẻ dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong shop sự kiện.

 • Gồm có 4 shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm

 1. Phần thưởng nạp

 • Thời gian: 00h00 22/12/2019 -> 23h59 25/12/2019

 • Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

 • Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

 1. Ghép Hình Vui Vẻ

 • Thời gian: 00h00 22/12/2019 -> 23h59 25/12/2019

 • Hoàn thành nhiệm vụ, nhấn mở khóa màn hình tương ứng, mở khóa theo thứ tự tương ứng có thể nhận thưởng.

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ