logo

Sự Kiện Cá Tháng Tư

admin | 29-03-2019

I. Quy tắc

♦ Thời gian diễn ra: 00h00 1/4/2019 -> 23h59 4/4/2019

♦ Yêu cầu cấp độ: từ cấp 5 trở lên

♦ Phạm vi: Tất cả server sau 12 ngày từ ngày mở server

II. Hướng dẫn tham gia

♦ Màn hình chính -> Cá tháng tư

♦ Event gồm 5 phần chính: Đồ chơi, quà tặng nạp, shop trả lễ tiêu phí, phần thưởng nạp, đăng nhập ước nguyện.

1) Đồ chơi

♦ Thời gian diễn ra: 00h00 1/4/2019 -> 23h59 5/4/2019

♦ Thời gian đua top tổng từ 00h00 1/4/2019 -> 23h59 4/4/2019

♦ Thời gian đua top ngày từ 00h00 -> 23h mỗi ngày từ 1/4/2019 -> 4/4/2019

♦ Ngày 5/4/2019 chỉ để nhận thưởng và đổi các phần thưởng không tính bất kì tích điểm nào.

♦ Event gồm 5 phần chính: Hình thức lấy đồ chơi, Đua top tổng, Đua top ngày, Phần thưởng, Mục tiêu, Cửa hàng.

♦ Hình thức chơi: Người chơi dùng “đồ chơi” tặng cho người chơi khác sẽ nhận được điểm đua top và nhận “Xu phá hoại (đổi các phần thưởng trong cửa hàng của sự kiện)”.

- Vào mục “Tặng đồ chơi”, chọn bạn bè muốn tặng rồi gữi. Có 3 mục Gửi: tặng 1 (tặng 1 đồ chơi), tặng 10 (tặng 10 đồ chơi), Gửi tất cả (tặng hết số đồ chơi đang có).

a) Hình thức lấy “Hoa tình yêu”

- Nạp 100 kim cương sẽ nhận được 1 “đồ chơi”.

- Trong thời gian sự kiện, Boss sẽ xuất hiện trong map “Hoang sơ địa” mỗi ngày lúc 15h00 và 22h00. Tham gia giết boss để nhận phần thưởng là “đồ chơi”.

Tham gia sự kiện “Vòng quay may mắn”. Màn hình chính -> Vòng quay may mắn.

- Quay 1 lần tốn 200 kim cương, quay 10 lần tốn 1600 kim cương.

- Ngoài ra khi quay đạt các mốc 10 lần, 20 lần, 40 lần, 60 lần sẽ nhận them bonus là các “Rương phá hoại”.

Đồ chơi dùng trong sự kiện “đồ chơi”.

b) Tổng xếp hạng

- Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 1/4/2019 -> 23h59 4/4/2019

- 1 đồ chơi yêu bằng 10 điểm.

- Gồm có 3 bảng xếp hạng:

+ BXH tặng đồ: Điểm có được bằng cách tặng “đồ chơi” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Thú Cưỡi “Chiến xa địa ngục”

♦ BXH nhận đồ: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “đồ chơi”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

- Phần thưởng chính là “Xu phá hoại” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

♦ Xếp hạng bang: Điểm tặng “đồ chơi” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “đồ chơi” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu không người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

Phần thưởng chính là “Xu phá hoại” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

c) Xếp hạng ngày

- Quy tắc: thời gian đua top từ 00h00 -> 23h00 mỗi ngày từ 1/4/2019 -> 4/4/2019.

- Lưu ý: Trong khoản thời gian từ 23h00 đến 24h00 tặng “đồ chơi” sẽ không tính tích điểm của bảng xếp hạng ngày nhưng sẽ tính tích điểm bảng xếp hạng tổng.

1 đồ chơi bằng 10 điểm.

- Gồm có 3 bảng xếp hạng:

♦ BXH tặng đồ: Điểm có được bằng cách tặng “đồ chơi” cho người chơi khác. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

- Phần thưởng chính của xếp hạng là mảnh Thú Cưỡi “Chiến xa địa ngục”

♦ BXH nhận đồ: Điểm có được bằng cách được người chơi khác tặng “đồ chơi”. Để lên bảng xếp hạng người chơi phải có từ 500 điểm trở lên.

Phần thưởng chính là “Xu phá hoại” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

♦ Xếp hạng bang: Điểm tặng “đồ chơi” của cá nhân mỗi người đều sẽ được cộng điểm cho bang. Nếu người chơi thoát bang trước khi tính tổng kết xếp hạng, điểm bang mà người chơi kiếm được từ việc tặng “đồ chơi” sẽ bị xóa và không phục hồi được. Người chơi phải đã ở trong bang trước khi tổng kết xết hạng, nếu khong người chơi sẽ không thể nhận được phần thưởng xếp hạng bang.

- Phần thưởng chính là “Xu quan hệ” và “Hầu bao thần bí” dùng để đổi vật phẩm trong của hàng sự kiện.

d) Phần thưởng

- Mục nhận thưởng của các xếp hạng.

- Phần thưởng xếp hạng ngày thời gian nhận thưởng từ 23h00 đến 22h59 của ngày hôm sau. Nếu người chơi không nhận phần thưởng sẽ mất.

- Phần thưởng xếp hạng tổng thời gian nhận thưởng là từ 00h00 -> 24h00 ngày 20/2/2018. Nếu người chơi không nhận khi kết thúc sự kiện phần thưởng sẽ mất.

- Chọn mục “Thu thập tất cả”.

e) Mục tiêu

- Khi người chơi tặng “đồ chơi” đạt đủ điều kiện thì người chơi có thể nhận phần thưởng. Phần thưởng chỉ nhận 1 lần, nhấn vào hòm quà để nhận thưởng.

f) Cửa hàng

- Màn hình chính sự kiện -> Cửa hàng

- Người chơi dùng “Xu phá hoại” mua các vật phẩm trong cửa hàng.

- Gồm có 4 mục: Trân phẩm, Linh thú, Nộ dực, Vật liệu.

- Shop trân phẩm:

Item siêu hot Mãnh cánh nộ dực “Phượng hoàng” và cùng các mãnh pet, thú cưỡi siêu hot khác.

Shop linh thú:

Shop nộ dực

Shop vật liệu

2) Quà tặng nạp

- Ngày diễn ra sự kiện: 1/4/2019 -> 4/4/2019

- Gồm có 8 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC, 20000KC, 50000KC, 100000KC.

- Người chơi nạp đủ kim cương của các mốc sẽ nhận thưởng. Chọn mục “Thu thập”

- Khi người chơi nạp với mỗi lần 1000KC sẽ được nhận thêm các phần thưởng. Chọn mục “Nhận”.

- Ngoài ra khi người chơi nạp đủ 20000KC ngoài phần thưởng nạp nhận mốc thì còn nhận thêm được phần thưởng “HOT”. Chọn mục “Thu thập”.

3) Shop trả lễ tiêu phí

- Ngày diễn ra sự kiện: 1/4/2019 -> 4/4/2019

- Trong thời gian sự kiện tiêu 1 kim cương nhận 1 xu thưởng, xu thưởng có thẻ dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong shop sự kiện.

- Gồm có 4 shop: Linh thú, Nộ dực, Vật liệu, Trân phẩm

4) Phần thưởng nạp

- Thời gian: 00h00 1/4/2019 -> 23h59 4/4/2019

- Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

- Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

5) Đăng nhập ước nguyện

- Thời gian: 00h00 1/4/2019 -> 23h59 4/4/2019

- Mỗi ngày cầu nguyện được 5 lần, 2 lần đầu miễn phí những lần sau phải dùng kim cương cầu nguyện.

- Người chơi chọn item mong muốn, bên dưới có ghi số lượng item ra tối thiểu đến tối đa.

- Sau khi chọn item, nhấn “Cầu nguyện” để tiến hành.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ