logo

Phúc lợi tân thủ

admin | 04-10-2018

Phúc Lợi Tân Thủ

 

 1. I Quà Thưởng 14 ngày đăng nhập :
 • Nội Dung: Người chơi mỗi ngày đăng nhập vào game là có thể nhận được các quà thưởng hấp dẫn như Kim cương,trang bị...Tổng cộng có 14 ngày,đăng nhập đủ có thể ghép đủ Linh thú vàng “Murlor”.

 1. II Quà Lực Chiến:
  • Nội Dung: Khi người chơi đạt tới mốc lực chiến nhất định có thể nhận được quà thưởng.

 1. III Quà Cấp Độ:
  • Nội Dung: Khi người chơi đạt tới mốc cấp độ nhất định có thể nhận được quà thưởng.

 1. IV Quà Đăng Nhập Tháng:
  • Nội Dung: Người chơi mỗi ngày đăng nhập vào game là có thể nhận được các quà thưởng hấp dẫn.Đặc biệt người chơi có cấp độ VIP đến mốc có thể nhận gấp đôi phần thưởng

 

 1. V Quà Online Ngày:
  • Nội Dung: Khi người chơi online chơi game trong ngày đạt tới mốc thời gian yêu cầu sẽ được nhận thưởng tương ứng.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ