logo

Hướng dẫn tải game

admin | 27-09-2018

Hướng dẫn tải game

  1. Tải game dành cho thiết bị android:
  • Vào mục “Googplay store” trên thiết bị

  • Đánh từ khóa “LOD VN” vào mục tìm kiếm.

  • Khi xuất hiện mục trò chơi chọn mục “Tải về” hoặc “Install” Để tải trò chơi về máy.

  • Chọn mục “Mở” hoặc “Open” để vào trò chơi.

  1. Tải game danh cho thiết bị IOS
  • Vào mục “Appstore” trên thiết bị.

  • Đánh từ khóa “LOD VN” vào mục tìm kiếm.

  • Chọn mục “Nhận” để tải về máy.

Hình ảnh tạm thời chưa có

  • Sau khi tải về máy chọn mục “Mở” Để vào game.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ