logo

Hướng dẫn: Nạp thẻ Vcoin

admin | 11-03-2019

Hướng dẫn mua thẻ Vcoin: https://vtcgame.vn/nap-vcoin/dai-ly-vcoin.html

Địa điểm mua thẻ Vcoin: https://vtcgame.vn/nap-vcoin/dai-ly-vcoin.html 

Sau khi có mã thẻ đang nhập và trang thanh toán trong game: https://pay.100d.mobi/

Đăng nhập tài khoản:

Chọn game “Legacy of discord”

Chọn phương thức thanh toán “Thẻ Cào”

Người chơi chọn phương thức thẻ bào bằng thẻ “VTCVcoin”

Sau đó nhập seri và mã thẻ chọn mục “thanh toán” để nạp thẻ vào ví.

Khi đã nạp tiền vào ví người chơi muốn qui đổi vào game, vào phần chọn server có nhân vật đang chơi.

Chọn đúng server thì sẽ hiện mục tên nhân vật tương ứng với server đó. Người chơi chọn gói nạp chọn mục “thanh toán”. Hoặc người chơi có thể chọn “Hủy bỏ” để chọn gói nạp vào game khác.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ