logo

Hệ thống cửa hàng Legacy of Discord Việt Nam

admin | 25-06-2018

CỬA HÀNG

Bạn có kim cương? Bạn có hắc diện thạch? Bạn có Ma Tinh... Cửa hàng sẵn sàng phục vụ bạn ngay nhé! Có tiền mà không xài thì làm sao mạnh lên đây?

Rất nhiều cửa hàng ứng với những loại tiền tệ yêu cầu. Tới! Tới! Tới! Nhìn qua tí thích gì thì hốt đi nào!!!

1. Cửa Hàng Bang

Làm những nhiệm vụ trong Bang có thể nhận được vàng bang. Vàng bang có thể dùng để mua những vật phẩm giá trị như: mảnh nộ dực, mảnh linh thú, luyện chú thạch…

2. Cửa Hàng Dã Hồn

Sử dụng dã hồn để mua các vật phầm: mãnh linh thú, luyện thú thạch, cường thạch…

3. Cửa Hàng Danh Vọng:

Mở khóa cấp 14

Sử dụng danh vọng mua vật phẩm

Những Nộ Dực đang vẫy gọi kìa hốt ngay đi còn chần chừ gì nửa???

4. Cửa Hàng Eternium

Mở khóa cấp 19

Sử dụng eternium mua các vật phẩm

Leo tháp vất vả dư thừa điểm Eternium? Cần trang bị bậc cao hay cần nguyên liệu nâng cấp trang bị? Vào đây nhìn ngắm thử đi chứ!

Những nguyên liệu như long hồn, vảy rồng và cả những trang bị bậc cao

5. Cửa Hàng Hắc Diện Thạch

Mở khóa cấp 14

Sử dụng hắc diện thạch mua vật phẩm : vé càn quét, rèn thạch, luyện chú …

6. Cửa hàng Kim Cương

Mở khóa cấp 14

Sử dụng kim cương mua các vật phẩm : rèn thạch , luyện chú , luyện thú thạch …..

7. Cửa Hàng Ma Tinh

Mở khóa cấp 21

Sử dung ma tinh mua vật phẩm

Muốn tinh luyện trang bị mà thiếu bản vẽ với luyện thạch sao?

Có thể làm mới 10 lần, hết 10 lần tốn Kim Cương để làm mới

Ngoài ra những bản vẽ không cần thiết nửa có thể thông qua phân giải để kiếm ma tinh nửa đấy. Không có gì phải bỏ phí đúng không nào!

8. Cửa Hàng Thần Bí

Mở khóa cấp 42

Một cửa hàng với những vật được bán với giá rất hấp dẫn. Hãy vào thành chính nói chuyện với lão Aumars để tìm hiểu nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ