logo

Big Update: Đại Chiến Không Trung

admin | 21-03-2019

I. Hệ Thống Thiên Dực:

Trang Bị Thiên Dực sử dụng để thống trị bầu trời chỉ có thể sử dụng trong Thiên Cảnh.

Để kích hoạt Thiên Dực người chơi nhận Lam Tuyết hoàn toàn miễn phí sau khi thực hiện các thử thách yêu cầu,bên cạnh đó người chơi còn có thể nhận mảnh Phượng Hoàng khi tham gia hoạt động BOSS Trên Không:

Thiên Dực đã đeo chỉ hoạt động và hiển thị bên trong Thiên Cảnh, Nhân vật sẽ được hiển thị Cuồng Nộ Phi Dực và Thú Cưỡi thông thường ở mọi nơi khác.

1. Kỹ Năng Trên Không:

- Trang Bị Thiên Dực để kích hoạt một bộ kỹ năng Trên Không.

- Kỹ Năng Trên Không không được cộng dồn điểm từ các hệ thống cường hóa kỹ năng như Phù Văn, Thiên Phú .v.v.

2. Nâng Cấp: Sử dụng Kim Tuyến và Cuồng Nộ Hồn: Kim Tuyến và Cuồng Nộ Hồn có thể nhận được ở Rương Thiên Không trong Thiên Cảnh.

- Mỗi Thiên Dực có thể được nâng cấp để tăng cường các thuộc tính.

3. Cường Hóa:

- Người chơi có thể dùng hệ thống “Cường Hóa Phi Dực”:

- Nếu người chơi kích hoạt Thiên Dực chất lượng cao nhất, thì Thiên dực có chất lượng thấp hơn sẽ vẫn duy trì tốc độ di chuyển của Thiên Dực có chất lượng cao nhất.

 

4. Thiên Hồn:

- Người chơi đã kích hoạt số lượng bắt buộc của Cuồng Nộ Phi Dực có thẻ tăng Thiên Linh Hồn cho Thiên Dực của họ. Việc Nâng Cấp Thiên Linh Hồn sẽ tăng các thuộc tính của nhân vật và có thể cả tốc độ phi hành.

 

II. Thiên Cảnh

- Là Map đặc biệt dành riêng cho hệ thống Thiên Dực bao gồm: 

1) Phi Hành Học Viên: 

Nơi giới thiệu và trải nghiệm các tính năng của Thiên Dực

 

2) Boss Trên Không:

Thời gian xuất hiện vào 21h00 hàng ngày với các boss tương ứng phần thưởng nhận được là: Cuồng Nộ Hồn, Mảnh Phượng Hoàng, Vàng.

 

3) Rương Thiên Không: Mỗi người chơi chỉ được nhặt 10 rương/01 ngày

4) Nhiệm Vụ Thiên Không:

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ