logo

30/12 - Tính Năng Rèn Luyện Trích Xuất

admin | 29-12-2019

Update tính năng mới ngày 30/12/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng: Rèn Luyện Trích Xuất

 • Cập nhật cánh bậc 12: Cánh Luân Hồi

 • Cập nhật thú cưỡi mới: Warthog Bờm Đỏ

 • Cập nhật pet vàng : Lucifron

 1. Nâng Cấp Độ Sao

 • Màn hình chính -> trang bị -> Thăng tinh -> Rèn Luyện Trích Xuất

 1. Quy tắc

 • Người chơi đạt cấp 60 trở lên.

 • Rèn thạch tất cả các trang bị có 50.000 lực chiến trở lên thì mới mở tính năng

 1. Hướng dẫn

 • Người chơi dùng các vật phẩm “Ma Luyện Thạch” và “Rèn Thạch” để trích xuất các món trang bị.

 • Khi các bật “Nguyên Dược” hoặc “Tự Nhiên Dược” người chơi có thể dùng 250kc để kích hoạt lên mức “Thần Dược”.

 • Người chơi có thể trích xuất 1 lần, 10 lần, 100 lần. Cò ghi chú rõ các nguồn nguyên liệu rõ rành cho các lần trích xuất. Chọn “Trích Xuất”.

 • Khi trích xuất người chơi sẽ tăng cấp ngẫu nhiên các bậc sức mạnh.

 • Khi người chơi tăng đạt cấp của trang bị đó nhất định sẽ được bonus thêm sức mạnh.

 • Khi tất cả trang bị đạt đến cấp nhất định sẽ được nhận thêm bonus sức mạnh cả bộ trang bị.

 1. Cập nhật cánh, thú cưỡi, pet.

 1. Cánh Luân Hồi

 1. Thú Cưỡi

 1. Pet

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ