logo

28/11 - Update tính năng mới

admin | 27-11-2019

Update tính năng mới ngày 28/11/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 16h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật cánh bậc 11: Tráng Chí

  • Cập nhật thú cưỡi mới: Huyền Võ

  • Cập nhật pet vàng : Hydra

1. Cánh Tráng Chí

2. Thú Cưỡi

3. Pet

 
App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ