logo

24/7 - Tính năng Bảo Vật Biến Thân

admin | 23-07-2019

Update tính năng mới ngày 24/7/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật tính năng mới “Bảo Vật Biến Thân”
  • Cập nhật thêm 21 linh thú phẩm chất vàng,tím,xanh dương vào tính năng “Linh thú thức tỉnh

 

  1. Bảo Vật Biến Thân

- Mở sau khi người chơi mở  tính năng Hồn Phách Biến Hình
- Màn hình chính -> Biến Thân -> Vạn Linh Bảo Vật

- Mỗi 1 Biến thân sẽ có thể mặc tối đa 4 bảo vật. Người chơi chỉ có thể trang bị loại bảo vật cụ thể cho mỗi vị trí.
- Khi kích hoạt biến thân người chơi sẽ được được quyền trang bị 2 bảo vật đầu tiên.Nếu muốn trang bị thêm 2 loại bảo vật tiếp theo thì người chơi cần mở khoá slot của bảo vật tương ứng bằng mảnh biến thân
- Bảo vật có các sao cho biết xếp hạng/phẩm chất của chúng. Càng nhiều sao xếp hạng/phẩm chất càng cao và Bảo vật đó càng mạnh.

- Người chơi chọn mục “Trang Bị” để mặt Bảo vật cho biến thân.

- Mỗi vị trí Bảo vật có thuộc tính khác nhau, trang bị Bảo vật với sao cao hơn sẽ kích hoạt nhiều thuộc tính hơn. Bấm “Bảo vật” để xem chỉ số từ Bảo vật đó.

- Cộng hưởng bảo vật: Lv bảo vật có thể cộng hưởng với Lv Biến Thân,mang Bảo Vật có số sao càng cao,Lv Biến Thân càng cao dòng thuộc tính kích hoạt càng nhiều!

- Cộng hưởng lỗ:Lv Bảo Vật có thể cộng hưởng với Lv Lỗ,mang bảo vật có số sao càng cao,Lv lỗ càng cao ,dòng thuộc tính kích hoạt càng nhiều!

- Mỗi 1 “Bảo vật” sẽ có 1 số điểm “Bảo vật” nhất định, khi mang cho Biến thân sẽ cộng vào chỉ số “Bảo vật”. Trang bị “Bảo vật”  số sao càng cao thì điểm Bảo vật từ trang bị đó càng nhiều. Khi điểm Bảo vật đạt mức độ nhất định thì người chơi sẽ được kích hoạt các sức mạnh.

- Người chơi vào mục “Ghép Bảo Vật” để ghép các Bảo Vật cấp thấp lên Bảo Vật cấp cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ