logo

24/4/2019 Sự Kiện Phục Sinh

admin | 23-04-2019

Sự Kiện Phục Sinh

Màn hình chính -> Phục sinh

I. Sự kiện “Bắn Bong Bóng”

1. Quy tắc

- Thời gian: 00h00 24/4/2019 -> 23h59 28/4/2019

- Thời gian đua top tổng: 00h00 24/4/2019 -> 23h30 27/4/2019

- Thời gian đua top ngày: 00h00 -> 23h30 mỗi ngày từ 24/4/2019 -> 27/4/2019

- Ngày 28/4/2019 chỉ là ngày đổi thưởng không thể đua top

- Yêu cầu từ level 5 trở lên

- Tất cả server sau 12 ngày mở server

- Sự kiện được chia làm 3 cụm:

+ Cụm A: S1-S10

+ Cụm B: S11-S24

+ Cụm C: S25-S46

2. Cách bắn bong bóng

Có 3 loại đạn:

+ Đạn chính xác(100KC/bắn): nhấp vào đúng quả bóng bắn 1 lần nổ 1 quả bóng. Nhận 1 điểm

+ Đạn tán xạ(285KC/bắn): Nhấp vào đúng quả bóng bắn 1 lần nổ 3 quả bóng. Nhận 3 điểm.

+ Đạn nổ (900KC/bắn): Nhấp vào bất kì đâu bắn 1 lần nổ 10 quả bóng. Nhận 10 điểm.

+ 1 điểm bằng 100 xu (Xu dùng để mua các vật phẩm trong shop sự kiện).

- Người chơi chọn đạn rùi nhấp vào bong bóng bắn, bên góc phải có ghi thông tin điểm và xếp hạng cho người chơi.

3. Xếp hạng:

a) Xếp hạng tổng

- Thời gian: 00h00 24/3/2019 -> 23h30 27/4/2019

- Trong thời gian sự kiện hệ thống sẽ tính toàn bộ điểm từ việc “bắn bong bóng” trong thời thời gian sự kiện để xếp hạng.

- Thời gian phát thưởng vào 00h00 28/4/2019 phần thưởng sẽ phát qua thư.

Phần thưởng gồm các siêu vật phẩm gồm: Đồng hồ cát hắc ám, đồng hồ cát thần, Hầu bao thần bí, Đá tinh khiết, Mảnh cánh bậc 11 “Dự Ngôn”.

                 

                     

b) Xếp hạng ngày

- Thời gian đua top ngày: 00h00 -> 23h30 mỗi ngày từ 24/3/2019 -> 27/3/2019

- Trong thời gian 00h00 -> 23h30 mỗi ngày trong thời gian sự kiện người chơi “Bắn bong bóng” đua xếp hạng ngày. người chơi bắn bong bong từ 23h30 -> 00h00 sẽ không được cộng vào bản xếp hạng ngày, chỉ được tính vào xếp hạng tổng.

- Phần thưởng sẽ được phát qua thư.

- Phần thưởng siêu hot gồm: Phiếu quà thú cưỡi (Đổi được mảnh thú cưỡi bạch sư mao hoặc xích huyết sư), Hầu bao thần bí, đá tinh khiết(Lv4).

             

4. Siêu giải thưởng:

- Phần thưởng đặc biệt dành cho người chơi, nhận cùng với xếp hạng tổng. Người có thể vào sự kiện nhận thưởng hoặc phát bù qua thư.

- Yêu cầu để đạt siêu giải thưởng: Người chơi phải đủ 1000 điểm trở lên và có trong top 5 mới có thể nhận.

- Phần thưởng cực phẩm chính là mãnh thú cưỡi “Chiến Xa Địa Ngục”.

5. Thưởng ngày:

- Mỗi ngày người bắn số điểm đạt yêu cầu được nhận thêm phần thưởng hấp dẫn.

- Mỗi ngày trong thời gian sự kiện sẽ làm mới lại. Nếu không nhận phần thưởng qua ngày mới sẽ mất. Chọn mục “Thu thập”.

6. Cửa hàng:

- Khi người chơi bắn 1 bong bóng sẽ nhận 100xu, xu dùng để vào cửa hàng sự kiện để đổi vật phẩm cực kì giá trị.

- Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi không đổi hết xem xu như mất.

- Gồm có 4 shop:

  • Shop trân phẩm:

  • Shop linh thú:

  • Shop nộ dực:

  • Shop vật liệu:

II. Bản Vẽ

- Thời gian: 00h00 24/4/2019 -> 23h59 27/4/2019

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được sao, khi số lượng sao nhất định người chơi có thể nhận phần thưởng tương ứng.

- Phần thưởng siêu hot dành cho người chơi là mảnh cánh bậc 11 “Dự Ngôn”

III. Quà tặng nạp

- Thời gian: 00h00 24/4/2019 -> 23h59 27/4/2019

- Gồm có 8 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC, 20000KC, 50000KC, 100000KC.

- Người chơi nạp đủ kim cương của các mốc sẽ nhận thưởng. Chọn mục “Thu thập”

- Khi người chơi nạp với mỗi lần 1000KC sẽ được nhận thêm các phần thưởng. Chọn mục “Nhận”.

- Ngoài ra khi người chơi nạp đủ 20000KC ngoài phần thưởng nạp nhận mốc thì còn nhận thêm được phần thưởng “HOT”. Chọn mục “Thu thập”.

IV. Cửa Hàng Nạp

- Thời gian: 00h00 24/4/2019 -> 23h59 25/4/2019

- Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp 2000 kim cương sẽ mở khóa cửa hàng siêu giảm giá đến 50%, nhưng item “HOT” giá siêu rẻ.

- Người chơi nạp 5000 kim cương sẽ mở khóa cửa hàng siêu giảm giá đến 60%, nhưng item “HOT” giá siêu rẻ.

V. Phần Thưởng Nạp

- Thời gian: 00h00 24/4/2019 -> 23h59 27/4/2019

- Gồm có 5 mốc nạp: 500KC, 1000KC, 2000KC, 5000KC, 10000KC.

- Người chơi nạp đúng số kim cương hoặc hơn (Nhưng chưa đến mốc tiếp theo) thì sẽ được chọn lựa 1 trong 3 phần thưởng của mốc đó. Chọn 1 trong các gói quà A, B, C sau đó chọn mục “Nhận” nếu chưa đạt đủ mốc thì sẽ thành nút “Nạp”.

VI. Đăng Nhập Cầu Nguyện

- Thời gian: 00h00 24/4/2019 -> 23h59 27/4/2019

- Mỗi ngày cầu nguyện được 5 lần, 2 lần đầu miễn phí những lần sau phải dùng kim cương cầu nguyện.

- Người chơi chọn item mong muốn, bên dưới có ghi số lượng item ra tối thiểu đến tối đa.

- Sau khi chọn item, nhấn “Cầu nguyện” để tiến hành.

VII. Giảm Giá Tôn Quý

- Thời gian: 00h00 24/4/2019 -> 23h59 24/4/2019

- Trong thời gian sự kiện người chơi tiêu đủ số kim cương theo yêu cầu thì có thể mua các vật phẩm cực kì giá trị

       

VIII. Điều ước đăng nhập

Thời gian: 00h00 24/4/2019 -> 23h59 27/4/2019

Mỗi ngày cầu nguyện được 5 lần, 2 lần đầu miễn phí những lần sau phải dùng kim cương cầu nguyện.

Người chơi chọn item mong muốn, bên dưới có ghi số lượng item ra tối thiểu đến tối đa.

- Sau khi chọn item, nhấn “Cầu nguyện” để tiến hành.

IX. Khuyến Mãi Có Hạn

- Thời gian: 00h00 26/4/2019 -> 23h59 27/4/2019

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi được mua các vật phẩm với giá hấp dẫn

X. Giảm Giá Tôn Quý

Thời gian: 00h00 26/4/2019 -> 23h59 26/4/2019

Trong thời gian sự kiện người chơi tiêu đủ số kim cương theo yêu cầu thì có thể mua các vật phẩm cực kì giá trị

      

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ