logo

23/4/2019 Sự Kiện Tìm Kho Báu

admin | 19-04-2019

I.Quy tắc

- Thời gian: 00h00 23/4/2019 -> 23h59 24/4/2019

- Thời gian đua top: 00h00 23/4/2019 -> 23h59 23/4/2019

- Yêu cầu level 5 trở lên

- Server sau 12 ngày từ ngày mở server

- Sự kiện liên server tất cả server thành 1 cụm.

II. Hướng dẫn tham gia

- Màn hình chính -> Tìm kho báu

- Người chơi có 3 lần miễn phí đỗ xúc xắc. Người chơi có thể đỗ 1 lần xúc xắc 100 kim cương/lần và đỗ 10 lần 1000 kim cương/lần. Khi đỗ xúc xắc bao nhiêu điểm thì người chơi có thể di chuyển tương ứng bao nhiêu ô và đỗ 1 lần sẽ nhận được ngẫu nhiên số lượng “Ám Phù”, “Ám Phù” dùng để mua các vật phẩm trong shop sự kiện.

- Người chơi khi quay trúng ô “Thương nhân thần bí” mỗi lần xuất hiện 1 lần nhiệm vụ thần bí, mỗi vật phẩm có số lượng tương ứng, mỗi lần tiêu phí tại của hàng thần bí có thể nhận tích điểm tương ứng.

- Người chơi khi trúng ô “Dịch Chuyển” sẽ chuyển lên phía trước ngẫu nhiên từ 1 -> 6 ô.

- Người chơi khi trúng ô tinh linh. Sẽ trả lời 1 câu hỏi, trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, trả lời sai sẽ nhận “Ám Phù", nếu may mắn trả lời đúng có thể nhận kim cương, nếu chọn đóng nhiệm vụ sẽ chuyển vào giao diện thu nạp, nhiệm vụ này ngày mới ko bị xóa. Người chơi có thể dùng 30 kim cương để thông qua câu hỏi, chọn “trả lời trực tiếp”

- Người chơi trúng ô ác ma, nếu chọn tiến lên tiêu diệt sẽ có thể có 2 tùy chọn: miễn phí tiêu diệt 1 lần và dùng kim cương tiêu diệt 1 lần, lựa chọn phương thức khác nhau sẽ nhận phần thưởng khác nhau, nếu chọn quay lại sau thì nhiệm vụ sẽ chuyển đến giao diện thu nạp, nhiệm vụ này qua ngày không bị xóa.

- Trúng ô “Thời Không” ngẫu nhiên xuất hiện 1 trong 4 nhiệm vụ trên.

- Khi người chơi đạt số điểm nhất định thì có thể nhận được thêm phần thưởng bonus.

- Thưởng xếp hạng: Người chơi đạt 10000 điểm và xếp hạng top 100 có thể nhận thưởng. Người chơi vào giao diện xếp hạng để nhận thưởng. Sau khi sự kiện kết thúc người chơi không nhận thưởng thì xem như mất.

  • Cửa hàng: Khi người chơi tham gia sự kiện nhận được “Ám Phù” thì có thể dùng để mua các vật phẩm trong shop sự kiện. shop gồm 3 giang: Trân phầm, linh thú, vật liệu.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ