logo

21/12/2018 - Cập nhật tính năng mới

admin | 20-12-2018

• Bắt đầu10h00 ngày 21/12/2018.

•  Kết thúc: 12h00 ngày 21/12/2018.

•  Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào game trong thời gian thông báo.

Nội Dung Cập Nhật
♦ Tính năng "Thú Cưỡi"
• Cấp độ yêu cầu: nhân vật cấp độ 40 trở lên
• Màn hình chính → Game nhỏ → Thú Cưỡi
• Tổng quan tính năng: 

Tính năng chia làm 4 phần chính:

1. Tăng cấp:

Tính năng tăng cấp cho thú cưỡi. Người chơi dùng “Hầu Bao Thần Bí” để tăng cấp cho thú cưỡi. Chọn mục “Nâng Cấp” để tăng cấp cho thú cưỡi.

• Vật phẩm “Hầu Bao Thần Bí” Người chơi có thể mua trong “Cửa Hàng Thú Cưỡi”.

Cứ tăng 4 cấp độ của thú cưỡi thì sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn của thú cưỡi. Người chơi có thể bấm vào dấu “Hỏi” để xem trước các thuộc tính được kích hoạt.

2. Nâng Cao:

• Tính năng tăng hạng cho thú cưỡi. Muốn tăng hạng của thú cưỡi thì phải dùng mảnh của thú cưỡi đó để tăng. Ví dụ: tăng hạng cho thú cưỡi “Bạch Mao Sư” thì phải dùng mãnh của “Bạch Mao Sư” để tăng hạng. Chọn mục “Nâng Cao” để tăng hạng thú cưỡi.

• Ngoài ra khi tăng hạng thú cưỡi sẽ được kích hoạt cách dòng thuộc tính ẩn của thú cưỡi. Ngoài ra còn có điểm “thần lực” dùng trong tính năng “thần lực”.

 

3. Thần Lực:

• Thu thập và nâng cao thú cưỡi để nhận điểm “Thần Lực”.

• Điểm thần lực có thể tăng cấp độ kĩ năng “Thần Lực” của thú cưỡi.

• Mỗi kỹ năng thần lực có yêu cầu riêng có yêu cầu riêng để kích hoạt.

• Kỹ năng thần lực có yêu cầu cấp độ trước khi nâng cấp.

4. Tiến hóa:

• Tính năng tiến hóa thú cưỡi. Khi người choi tăng cấp thú cưỡi lên hạng tối đa thì mới có thể tiến hóa thú cưỡi. Muốn tiến hóa thú cưỡi thì phải dùng mảnh của thú cưỡi đó tiến hóa. Chọn mục “Tăng Hạng”.

• Ngoài ra khi tiến hóa thú cưỡi còn kích hoạt các thuộc tính ẩn. Và ngoài hình của thú cưỡi đẹp và bắt mắt hơn.

II. Cây thần bí và cửa hàng thú cưỡi

1. Cây thần bí

• Màn hình chính -> Cây Thần bí

• Mỗi ngày có 3 lần “thu hoạch”, VIP càng cao thì có nhiều lần thu hoạch.

• Chọn mục “Nâng Cấp”. Người dùng kim cương để tiến hóa thu hoạch. Thu thập được “Lam Tinh” dùng để mua các vật phẩm trong cửa hàng “Thú Cưỡi”.

2. Shop Thần Bí

• Màn hình chính -> Cửa Hàng -> Thú cưỡi

• Gồm có 2 mục mua. Cửa hàng lam tinh và của hàng kim cương( bán vật phẩm có giới hạn lược mua mỗi ngày).

III. Cập nhật thú cưỡi “Quỷ Mã”, “Giáp Quái thú”, “Hỏa Long”, “Bạch Giác Mi”, “Bạch Mao Sư”.

• Quỷ Mã

• Giáp Quái thú

• Hỏa Long

• Băng Giác Mi

IV. Cập nhập pet cam “Archaeos”, “Cupid”.

• Archaeos

  

• Cupid

  

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ