logo

21/01/2019 - Update Tính Năng

admin | 21-01-2019

Phạm vi: Tất cả server

Nội dung cập nhật:

- Cập nhật tính năng “Trang Bị Hắc Ám”

- Cập nhật tính năng “Huyễn Cảnh”

- Cập nhật tính năng “Hỗ Trợ Tân Thủ”

- Cập nhật pet đỏ “Pyros”

- Cập nhật thú cưỡi “Xích Huyết Sư”

I. Tính năng “Trang Bị Hắc Ám”

- Cấp độ yêu cầu: nhân vật cấp độ 78 trở lên

- Màn hình chính -> Trang Bị Hắc Ám

Quy tắc:

- Trang bị 8 mảnh của “Bộ Ám Dạ” (Nhẫn và vòng cổ được trang bị ngay sau khi kích hoạt tính năng) để cho phép hiệu ứng Ám Dạ Quang đặc biệt.

- Các mảnh “Bộ Ám Dạ” có các điều kiện trang bị dựa trên đạt được mức dung hợp cụ thể.

- Kích hoạt các mảnh “Bộ Ám Dạ” đòi hỏi đạt đến cấp độ cự thể và “Linh Hồn Hắc Ám”, khi hoàn thành chúng sẽ tự động kích hoạt.

- Trang bị “Linh Hồn Hắc Ám” đòi hỏi hoàn tất các điều kiện đặc biệt, nhất vào “Lấy Linh Hồn Hắc Ám” để xem các điều kiện.

- Mỗi mảnh của “Bộ Ám Dạ” có thể nâng cấp và dung hợp thêm, dung hợp đến một cấp độ nhất định sẽ mở khóa hiệu ứng “Ám Dạ Quang”. Cả bộ có 8 hiệu ứng đặc biệt.

- Vật liệu nâng cấp và dung hợp có thể tìm kiếm trong tính năng “Huyễn Cảnh”.

II. Tính năng “Huyễn Cảnh”

- Cấp độ yêu cầu: nhân vật cấp độ 78 trở lên

- Màn hình chính -> Phiêu lưu -> Huyễn cảnh

Quy tắc:

- Huyễn Cảnh (Đơn Độc): Mỗi màn chính bao gồm 6 màn nhỏ, chơi 1 màn nhỏ sẽ dùng 1 lần vào.

- Huyễn Cảnh (Đội) Hắc Ám Cảnh: Chi phí vào là vật phẩm “Vé Huyễn Cảnh” cho mọi thành viên đội tham gia, giới hạn mỗi ngày vào 2 lần.

- Huyễn Cảnh (Đội) Hắc Ám Cảnh: Các đội sẽ được ghép ngẫu nhiên, mỗi thành viên đội bổ sung sẽ tăng mức thu 20% tới 100%, nếu đội là các thành viên bị đánh bại vẫn sẽ nhận được 60% phần thưởng.

- Huyễn Cảnh (Đội) Nhật Quang Cảnh: Phí tham gia là “Vé Huyễn Cảnh” chỉ dành cho thủ lĩnh đội, không có giới hạn thành viên, thành viên không cần vé, người chơi có thể tự vào tối đa 1 ngày 3 lần, có thể mời 5 lần mỗi ngày.

- Huyễn Cảnh (Đội) Nhật Quang Cảnh: Các nhóm ngẫu nhiên, không giới hạn thành viên, mọi thành viên sẽ nhận 100% phần thưởng và thủ lĩnh có thể nhận thêm 80% phần thưởng.

- Huyễn Cảnh (Nhóm) Nhật Quang Cảnh: khi số người vào của toàn bộ máy chỉ đạt đến một số lượng cụ thể, mọi người chơi có thểm yêu cầu phần thưởng tham gia. Càng nhiều người vào, phần thưởng càng lớn.

Huyễn Cảnh (Đội) Nhật Quang Cảnh: Sau khi sát nhập máy chủ, mọi dữ liệu sự kiện của máy chủ sẽ được thiệt lập lại và mọi phần thưởng sẽ có lại, số lần tham gia sẽ được đặt lại nhưng xếp hạng tham gia sẽ giữ nguyên.

III. Tính năng hỗ trợ tân thủ

- Màn hình chính -> hỗ trợ tân thủ

- Tính năng giúp người dễ tiếp cận tính năng và nhận thêm quà

- Hiện các cấp độ và các tính năng trong game

- Người chơi bấm vào mục, nhận vào rương để xem mục tiêu cần hoàn thành

- Sau đó sẽ hiện bản nhiệm vụ, người nhấn vào “GO” để tiến hành làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành người chơi có thể nhận thưởng trực tiếp trong tính năng nút “GO” sẽ thành nút nhận thưởng.

IV. Cập nhật pet đỏ “Pyros”

- Pet đỏ “Pyros”

 

  

V. Cập nhật thú cưỡi “Xích Huyết Sư”

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ