logo

19/4/2019 Update Tính năng mới

admin | 18-04-2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

- Cập nhật tính năng “Chiến dực”

- Cập nhật tính năng “Trang bị thức tỉnh”

I. Chiến dực

- Yêu cầu cấp độ từ 80 trở lên

- Màn hình chính -> Cánh -> Chiến dực

- Khi người chơi mở tính năng “Chiến dực” người chơi vào để bắt đầu thăng cấp.

- Tất cả các trang bị nộ dực đều có thể tăng cấp. Người chơi cần dùng mảnh cánh đó và item “Thánh Vũ” để tăng cấp.

- Khi tăng cấp bất cứ nộ dực nào sẽ tích kinh nghiệm vào Chiến dực, khi kinh nghiệm đầy người chơi có thể thăng cấp chiến dực.

- Khi tăng cấp chiến dực đến bậc nhất định sẽ kích hoạt được “Chiến thần hộ quang”. Hiệu ứng này khi ngươi chơi nộ sẽ được kích hoạt.

- Tất cả thuộc tính đặc biết sẽ được công dồn khi thăng cấp.

II. Trang bị thức tỉnh

-Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên

- Màn hình chính -> Ghép trang bị -> trang bị thức tỉnh

- Khi người chơi có trang bị bậc 10, bậc 11 thì mới có thể kích hoạt trang bị thức tỉnh.

- Gồm có 8 món trang bị, mỗi 1 món trang bị sẽ yêu cầu 2 điều kiện, hoàn thành 2 điều kiện thì mới kích hoạt mở trang bị thức tỉnh. Chọn “Thức tỉnh”.

- Trang bị bậc 11 cần kích hoạt trang bị bậc 10 và nâng lên cấp 60 thì mới có thể kích hoạt trang bị bậc 11. Chọn “Thức tỉnh”.

- Sau khi thức tỉnh người chơi có thể dùng item “Thiên phú thạch” để tăng cấp trang bị thức tỉnh. Chọn “Nâng cấp”

- Người chơi muốn thiết lập lại cấp nâng thức tỉnh thỉ chọn mục “Thiết lập lại” và tốn 500 kim cương. Nếu người chơi thiết lập lại cấp độ 1 trang bị có hạng 10 và đã thức tỉnh bậc 11, thì cấp độ thức tỉnh hạng 10 và 11 sẽ được đặt lại (mọi vật liệu nâng cấp sẽ được trả lại).

- Sau khi tăng cấp trang bị người chơi có thể vào tăng cấp thiên phú của trang bị. Mỗi 1 món trang bị sẽ có thiên phú khác nhau, 1 cấp của trang bị đó sẽ là 1 điểm thiên phú dùng để nâng cấp, hệ thống năng từ trên xuống dưới, người chơi nâng đủ điểm thì mới mở để nâng các thuộc tính bên dưới. Chọn “Nâng cấp”

- Người chơi muốn đặt lại điểm thiên phú của kĩ năng đó chọn mục đặt lại và tốn 250 kim cương để đặt lại. Cấp độ thức tỉnh không thay đổi

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ