logo

15/07 - Update tính năng Class Triệu Hoán Sư

admin | 12-07-2019

Update tính năng Class Triệu Hoán Sư ngày 15/7/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

----->Cập nhật tính năng “Triệu Hoán Sư”

 

  1. Triệu Hoán Sư

- Yêu cầu cấp độ từ 62 trở lên
- Màn hình chính -> Triệu Hoán Sư

- Khi người chơi đạt level 5 -> 61 từ ngày thứ 2 sau ngày tạo nhân vật thì người chơi có thể trải nghiệm tính năng có thể biến hình 1 lần 1 ngày. Chọn mục “Trải nghiệm”, sau đó game sẽ văng ra màn hình đăng nhập người chơi vào lại sẽ thấy đã được biến đổi. Sau khi người chơi thoát game lần nữa sẽ trả về class cũ.
- Triệu hoán sư chỉ có thể trải nghiệm ở map nhất định:

  • PVE: Thủ thành, phụ bản vàng, phụ bản kinh nghiệm, nhật quang, đoạt bảo kì binh.
  • PVP: Địa cung, dã ngoại, công hội chiến, băng hỏa chiến trường, hội huynh đệ liên server.

 

II. Hướng dẫn tham gia

- Người chơi cần tích lỹ tiêu phí 2000 kim cương và tham gia 6 lần PB Đoạt Bảo Kỳ Binh mới có thể kích hoạt.

- Sau khi kích hoạt “Triệu Hoán Sư” người chơi muốn đổi lại class cũ thì chọn mục “Hủy Đổi” sau đó văng game, người chơi vào lại sẽ là class cũ.

  1. Tính năng Đoạt Bảo Kỳ Binh

- Tính năng giúp người chơi kiếm item nâng cấp và “Tiền Chợ Đen” mua các vật phẩm trong shop riêng của tính năng.

- Chọn mục “Nhấn Để Tham Gia” để vào tổ đội tiến hành đi phụ bản.

- Mỗi ngày có 3 lần miễn phí tham gia phụ bản, ngoài ra người chơi có thể mua thêm lượt.

- Khi tham gia phụ bản, người chơi có thể mời người chơi khác hoặc chọn tự động ghép để tiến hành vào phụ bản tối đa 5 người 1 phụ bản.
- Sau đó tiến hành vượt phụ bản.

- Sau khi vượt phụ bản thành công người chơi nhận phần thưởng.

- Khi người chơi tham gia 30 lần phụ bản thì sẽ mở được tính năng càn quét.

- Người chơi dùng item “Tiền Chợ Đen” để vào shop riêng trong tính năng để mua các vật phẩm.

 

2. Kích hoạt “Triệu Hoán Sư”

- Sau khi kích hoạt các thuộc tính cơ bản của nhân vật không thay đổi.
- Các trang bị sẽ thay đổi tên khác và sẽ thêm thuộc tính kháng Ám Ảnh. Trang bị bộ kĩ năng hoàn toàn mới.

- Nút giao diện này giúp người chơi có thể thay đổi cánh “Nộ dực” hoặc cánh riêng của Triệu Hoán Sư.

 

3. Cơ Giáp Hùng Tâm

- Khi người chơi kích hoạt Triệu Hoán Sư khi chiến đấu người chơi có thể “Biến Hình.

 

Tính năng được chia làm 3 phần chính:

  1. Vũ Khí Cơ giáp

- Vũ khí cơ giáp có 3 loại: vũ khí cận chiến, vũ khí từ xa, vũ khí lõi.

- Mỗi loại vũ khí tương ứng với 1 kĩ năng, mặc định sẽ kích hoạt 1 vũ kí cận chiến và xa.

- Người chơi có thể kích hoạt vũ khí và tiến hành tăng hạng vũ khí đó bằng các mảnh của vũ khí đó. Chọn “Kích Hoạt Vũ Khí”

- Khi tăng hạng ngoài các chỉ số sức mạnh còn được bonus thêm các chỉ số sức mạnh. Chọn “Kích Hoạt”. Cách mảnh vũ khí có được trong các sự kiện.

- Sau khi kích hoạt vũ khí người chơi có thể tiếng hành “Tăng Cấp Vũ Khí”

- Người chơi dùng item “Module Vũ Khí” để nâng cấp vũ khí, có bán trong shop của tính năng. Khi nâng cấp tới mức nhất định sẽ được bonus thêm chủ số sức mạnh. Chọn “Tăng Cấp”.

- Khi kích hoạt các vũ khí, các vũ khí có thể kích duyên, sau khi kích duyên thành công sẽ nhân thêm các thuộc tính mạnh hơn.

 

b. Cường Hóa Cơ Giáp

- Nâng cấp cần item “Module Cơ giáp” item này có thể mua trong shop tính năng.

- Được chia 6 loại, trong đó “Thiết bị lõi” là quan trọng nhất. Người chơi cần nâng 5 loại kia lên cùng 1 cấp mới có thể nâng “Thiết bị lõi” băng cấp đó. Ví dụ: nâng 5 loại kia level 5 thì mới nâng được “Thiết Bị Lõi” lv5. Chọn “Thăng Hoa”.

 

c. Bố Trí Skill

- Khi kích hoạt 1 “Vũ Khí Cơ Giáp” người chơi có 1 kĩ năng. Người chơi có thể đổi các kĩ năng khác nhau dụa vào “Vũ Khí Cơ Giáp” đã kích hoạt. Người chơi Có thể trang bị nhiều bộ kĩ năng có thể đổi qua lại (Tính năng sẽ cập nhật sau).

- Sau biến hình thì người chơi có thể sử dụng skill.

- Biến hình không có quy định thời gian, người chơi mún biến lại thì chọn mục “Triệu Hoán Sư”

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ