logo

15/02/2019 - Bảo trì Hệ thống

admin | 13-02-2019

Thời gian dự kiến: 10h -> 12h ngày 15/02/2019 (Thời gian có thể kết thúc sớm hoặc trễ hơn dự kiến)

Phạm vi: Tất cả server

Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game.

BQT khuyến nghị các Anh hùng không nên nạp game lúc bảo trì để tránh xảy ra lỗi không mong muốn.

Hãy tranh thủ thời gian game bảo trì sắp xếp công việc cá nhân, nghỉ ngơi để có thể quay trở lại game ngay khi máy chủ được mở lại.

Hẹn gặp lại các Anh hùng sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ