logo

14/10 - Update Tính Năng Mới Bảo Thạch Thức Tỉnh

admin | 14-10-2019

Update tính năng mới ngày 14/10/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 19h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Bảo Thạch Thức Tỉnh”
 • Cập nhật pet đỏ: Anuxia
 • Cập nhật pet vàng: Annihilus
 • Cập nhật thú cưỡi mới: Răng Nanh Griffon
 • Cập nhật cánh bậc 11: Cánh Turbine

 

I. Bảo Thạch Thức Tỉnh

1. Quy tắc

 • Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên
 • Màn hình chính -> Trang bị -> Khảm

 • Mỗi 1 trang bị có tương đương 4 chỗ khám đá quý thì có thể cường hóa các chỗ khám đá quý đó. Người chơi chọn mục đá quý nào cần cường hóa rùi tiến hành cường hóa. Chọn “Cường Hóa”.

 • Cường hóa người chơi cần dùng item “Tinh thạch”.

 • Người chơi trang bị đá quý từ cấp 7 trở lên thì có thể kích hoạt các chỉ số cường hóa bảo thạch.

 

 • Khi người chơi trang bị đá tinh khiết cùng cấp thì các thuộc tính được tăng thêm 1,5 lần.

 • Khi người chơi cường hóa bảo thạch thì sẽ được cộng kinh nghiệm ma thuật bảo thạch, khi đạt đủ kinh nghiệm người chơi có thể cường hóa.

 

II. Cập nhật thức tỉnh pet, thú cưỡi, cánh.

1. Pet

 • Pet Anuxia

 • Pet Annihilus

2. Thú Cưỡi

 • Răng Nanh Griffon

3. Cánh

 • Cánh bậc 11 Turbine

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ