logo

12/3/2019: Cập Nhật: Tính Năng Mới

admin | 11-03-2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

• Cập nhật tính năng “Linh thú thức tỉnh”

• Cập nhật tính năng “Tòa Tháp hắc ám”

I. Lính thú thức tỉnh

• Màn hình chính -> linh thú -> thức tỉnh

1) Quy tắc:

• Pet xanh dương, tím, cam cần phải đạt 3 sao trở lên thì mới có thể thức tỉnh linh thú.

• Pet đỏ cần đạt 2 sao trở lên thì mới có thể thức tỉnh được linh thú.

2) Hướng dẫn

• Gồm có 5 hệ phái: Linh thiêng(Tăng sát thương trong hoang sơ địa), Tà ác(Tăng sát thương trong địa cung), Rồng(Tăng sát thương trong tử chiến), Quái thú(Tăng sát thương trong bang chiến), Ánh ảnh (Tăng sát thương và miễn thương trong đấu trường).

• Người chơi muốn thức tỉnh linh thú thì đạt đủ điều kiện và dùng mãnh pet đó để thức tỉnh. Chọn “Kích Hoạt” để thức tỉnh linh thú.

• Khi thức tỉnh linh thú người chơi sẽ được tăng thuộc tính cơ bản (Cộng sức mạnh cho nhân vật). Ngoài ra còn có “Thuộc tính tòa tháp hắc ám” đây là sức mạnh và kĩ năng của pet để tham gia tính năng “Tòa tháp hắc ám”.

• Sau khi thức tỉnh linh thú người chơi có thể trang bị và tăng hạng linh thú đó, mỗi linh thú sẽ có thức tỉnh thạch bay xung quanh nhân vật. Chọn “Trang bị” để trang bị linh thú và thức tỉnh thạch của linh thú đó.

• Tăng hạng linh thứ cần vật phẩm “Buộc thức tỉnh (tăng hạng cho linh thú bậc xanh dương và tím)”, “Nguồn thần lực(tăng hạng cho linh thú bậc cam, tím)” và mãnh pet đó. Khi tăng hạng sẽ tăng thuộc tính cơ bản và thuộc tính tòa tháp hắc ám. Chọn mục “Tăng Hạng”

      

Lưu ý: Thuộc tính cơ bản của các linh thú thức tỉnh được cộng dồn với nhau.

II. Tòa tháp hắc ám

•  Màn hình chính -> Phiêu lưu -> Tòa tháp hắc ám

1)  Quy tắc

- Người chơi phải có 2 linh thú thức tỉnh mới có thể tham gia tính năng.

- Các boss có hệ tương tự như linh thú, các hệ khác nhau sẽ tương khác lẫn nhau.

- Khi chọn linh thú cho trận chiến, người chơi có thể tham khảo linh thứ tương khắc với boss không.

- Sau khi vượt cấp độ 1, người chơi có thể lấy miễn phí mỗi ngày.

- Sau khi thức tỉnh, linh sẽ có thuộc tính và kĩ năng chỉ có hiệu lực trong tòa tháp hắc ám.

2) Hướng dẫn

- Người chơi có 3 ô gắng linh thú để chiến đấu với boss. Người chơi cần gắng linh thú để chiến boss. Nhấn vào ô để chọn linh thứ gắng vào.

- Vào trong người chơi sẽ thấy thông tin đầy đủ thông tin pet và kĩ năng pet. Pet có giấu mũi tên đỏ chỉ xuống là tương khắc với boss, giấu mũi tên xanh chỉ lên là boss tương khắc với pet, không dấu là không khắc nhau. Chọn pet để vào vị trí rùi chọn “Triển khai”.

- Sau khi chọn linh thú người chơi cọn mục vào để vào đánh boss. Chọn “Vào”.

- Khi đánh boss, mỗi đòn đánh của mỗi pet sẽ tích vào ống tích nộ, 30 điểm nộ người chơi có thể sử dụng 1 kĩ năng, sau khi sử dụng thời gian kĩ năng đó CD là 7 giây.

- Sau khi đánh thắng boss người chơi có thể nhận phần thưởng.

- Mỗi ngày người chơi vào mục “Hằng Ngày” để được nhận 1 lần phần quà miễn phí và 1 lần dùng kim cương nhân quà. Tòa tháp được chia ra 25 tầng vào 1 gói quà. Nên chỉ được chọn 1 gói quà rùi nhận quà chứ không nhận tất cả. Chọn “Lấy miễn phí”.

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ