logo

12/09 - Cập nhật Tính Năng Mới Tinh Luyện Trận Đồ

admin | 11-09-2019

Update tính năng mới Tinh Luyện Trận Đồ 

Ngày 12/9/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Tinh Luyện Trận Đồ”
 • Cập nhật pet mới: Geist, Jungle Khan.
 • Cập nhật thú cưỡi mới: Mộng Tưởng, Dạ Minh.
 • Cập nhật cánh bậc 11: Ma Pháp.

 

I. Tinh Luyện Trận Đồ

1. Quy tắc

 • Yêu cầu cấp độ từ 60 trở lên, tinh luyện trang bị cấp 60 trở lên
 • Màn hình chính -> Trang bị -> Tinh luyện

 • Mỗi 1 trang bị có 5 trận đồ có thể nâng cấp để có các thuộc tính khác nhau.

 • Mỗi trận đồ trang bị khác nhau đều có điều kiện phải đáp ứng trước khi có thể nâng cấp.

 • Người chơi dùng item “Luyện thạch” để nâng cấp trận đồ. Chọn “Kích hoạt”.

 • Khi nâng cấp trận đồ tới mức nhất định, tính năng yêu cầu người chơi cần dùng “Bùa chú luyện thần” để nâng cấp.

 • Các hiệu ứng đặc biệt có thể kích hoạt khi tổng mức của trận đồ trên mọi trang bị được mang đã được nâng cấp lên các múc cụ thể.

 • Các thuộc đặc biệt có thể kích hoạt khi tổng mức của tất cả trận đồ trên một trang bị đã được nâng cấp lên mức các mức cụ thể.

II. Cập nhật pet, thú cưỡi, cánh

1. Pet

2. Thú Cưỡi

3. Cánh

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ