logo

10/04/2019 - Thông báo: Gộp Server

admin | 08-04-2019

• Thời gianThứ Ba, ngày 10/04/2019.

•  Bắt Đầu: 10h00 ngày 10/04/2019.

•  Kết Thúc: 14h00 ngày 10/04/2019

•  Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào game trong thời gian thông báo.

•  Phạm Vi 

♦ Cụm 6 từ s16-s17-s18

♦ Cụm 7 từ s19-s20-s21

♦ Cụm 8 từ s22-s23-s24

♦ Cụm 9 từ s25-s26-s27

♦ Cụm 10 từ s28-s29-s30

♦ Cụm 1 ghép thêm s7

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ