logo

05/06 - Update tính năng mới Nộ Dực Phi Thăng

admin | 03-06-2019

Update tính năng mới ngày 5/6/2019

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 10h -> 12h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng “Hồn Phách Biến Hình”
 • Cập nhật tính năng “Nộ Dực Phi Thăng”

 

 1. Hồn Phách Biến Hình
 • Yêu cầu cấp độ từ 55 trở lên
 • Màn hình chính -> Hồn Phách Biến Hình

 • Người chơi có 1 cơ hội mua 1 biến hình bất kì từ event đặt biệt.

 • Người chơi có thể lựa chọn 1 trong 3 biến hình bằng cách nạp một lần 3000 kim cương hoặc mua 1 biến hình với giá 5000 kim cương. Sau khi ngươi chơi mua xong sự kiện sẽ biến mất.

 • Ngoài ra người có thể mở rương “Biến hình” để lấy thêm các mảnh của các biến thân.

 • Mỗi ngày có 1 lần miễn phí mở rương. Người chơi chọn “Miễn phí”

 • Rút 1 lần 200 kim cương, rút 10 lần 1800 kim cương. Người chơi nên rút 10 lần để giảm 10%. Khi mở rương sẽ nhận được ngẫu nhiên số lượng mảnh biến thân của 3 biến thân: Thần Xạ, Flaming Spider, Pupet of Steel

 

 • Tất cả có 6 hệ: nguyên tố, tự nhiên, nhân hình, hắc ám, hệ quan
 • Mỗi hệ sẽ có 1 kĩ năng riêng
 • Ngưởi chơi có thể sữ dụng các mảnh ghép để kích hoạt hoặc nâng cấp biến thân.
 • - Vào mục “Cổ Thư Linh Hồn”

 

 • Khi kích hoạt biến thân, Mỗi biến thân có 1 kĩ năng riêng và 1 kĩ năng sử dụng chung.

 • Người chơi kích hoạt các biến thân khác có thể dùng kĩ năng chung của các biên thân khác.

 • Chọn kĩ năng rùi chọn “Thay thế”. Khi thay thế thì biến thân đó sẽ thay đổi kĩ năng của biến thân khác.

 • Tinh thông là tính năng tăng thêm các bonus sức mạnh kỹ năng của biến thân. Chọn kĩ năng muốn rùi “Kích Hoạt”.
 • Mỗi biến hình có 1 loại đặc điểm tinh thông khác nhau và giới hạn điểm tinh thông khác nhau.

 • Người chơi có thể nhận điểm tinh thông bằng cách nâng cấp biến hình hoặc sử dụng item “Tiên quả” có trong các cửa hàng sự kiện. Và mỗi biến thân có điểm tinh thông khác nhau, người chơi sử dụng điểm tinh thông đó thì chỉ có biến thân đó mới có thêm điểm.

 • Điểm tinh thông sẽ được đặt lại. Sau khi đặt lại tất cả điểm sẽ được trả lại và mọi nút sẽ vô hiệu hóa.

 1. Nộ Dực Phi Thăng
 • Yêu cầu cấp độ từ 80 trở lên
 • Màn hình chính -> Cánh -> Nộ Dực Phi Thăng

 • Người chơi dùng mảnh cánh và item “Mãnh Ghép Hồn” để tăng cấp. Chọn “Tăng cấp”.

 • Khi tăng cấp ở múc yêu cầu người chơi sẽ được tăng thêm sức mạnh trong “Chiến Dực”.

 

 • Cánh bao nhiêu sao thì sẽ được cộng thêm % cho các thuộc tính cánh.

 

 • Item “Mảnh Ghép Hồn” Người chơi có thể thu thập được từ sự kiện trong game.

 

 

App icon

Legacy Discord Việt Nam: LOD VN

Bạn cần hỗ trợ